Gå til indhold

Privat

Affald er ikke bare affald. Det er nyttige ressourcer, som indeholder mange materialer, der kan blive brugt igen og igen. Du er derfor med til at skåne miljøet, hvis du sorterer dit affald korrekt. Vi laver løbende nyhedsbreve med relevant information om affald.

Nyhedsbrevet sommer 2022

Nyhedsbrevet efterår 2021

Nyhedsbrevet efterår 2020

Nyhedsbrevet sommer 2020

I menuen til venstre kan du blandt andet finde hjælp og svar på spørgsmål om:

  • Tømning af affald
  • Sortering af affald
  • Miljøboks
  • Storskrald
  • Haveaffald
  • Papirindsamling
  • Papindsamling
  • Plast og metalindsamling
  • Sortering i etageboliger
  • Priser på affaldsområdet

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00