Privat

Affald er ikke bare affald. Det er nyttige ressource, som indeholder mange materialer, der kan blive brugt igen og igen. Du er derfor med til at skåne miljøet, hvis du sorterer dit affald korrekt.

I menuen til venstre kan du blandt andet finde hjælp og svar på spørgsmål om:

  • Tømning af affald
  • Sortering af affald
  • Miljøboks
  • Storskrald
  • Papirindsamling
  • Sortering i etageboliger
  • Priser på affaldsområdet

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00