Råd og vejledning som privat person

På genbrugsstationen kan du aflevere mange typer sorteret affald undtagen dagrenovation. Kun biler på højest 3.500 kg plus trailer må komme på pladsen.

Planlæg dit besøg

Det gør det lettere at aflevere affaldet i de rigtige containere på genbrugsstationen, når affaldet er sorteret.

Se vores sorteringsvejledning.

Det er vigtigt, at affaldet bliver sorteret korrekt af hensyn til den videre forarbejdning. Containere med fejlsorteret affald koster kommunen dyrt i form af ekstraregninger. Affaldet skal afleveres i klare sække. Læs mere her

Genstande bestående af flere forskellige fraktioner skal skilles ad hjemmefra. F.eks. skal møbler med jernstel adskilles fra det brændbare og sorteres hver for sig, og maskiner skal tømmes for olie og benzin.

Hvis du som privatkunde gerne vil aflevere byggeaffald, så er der særlige omstændigheder for dette, læs mere her

Sortér gerne dit affald, inden du kører hjemmefra – så er det lettere at komme af med på Genbrugsstationen.

Er du i tvivl om, hvordan affaldet skal sorteres, er du velkommen til at spørge personalet.

Husk at rydde op efter dig. Der er opstillet koste og skovle flere steder på pladsen.

Der må kun foretages håndaflæsning.

Du kan her finde et oversigtskort over genbrugsstationen.

Pak dit affald i klare plastsække

Pladspersonalet kan afvise dit affald, hvis det ikke er pakket korrekt.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00