Gå til indhold

Fællesmateriel

I områder med tæt-lav bebyggelse kan der opnås dispensation til etablering af fælles standpladser til fælles opsamlingsmateriel. Ønskes fællesmateriel rettes der henvendelse til Hillerød Forsyning. Læs mere om, hvilke krav der stilles til en grundejer-, andels- eller boligforening, som ønsker fælles standpladser: 

 1. Beholdergebyret (gælder kun mad-og restaffald) opkræves på én samlet faktura til grundejerforeningen.
 2. Der skal være en vicevært eller en viceværtlignende person (eller blot en kontaktperson) i tilfælde af vedvarende problemer med bilspærre, manglende glatførebekæmpelse eller lign, samt ved fejlsortering.
 3. Standpladsen må ikke stå på offentligt område.
 4. Alle beboere skal være enige om, at der ønskes fællesmateriel.
 5. Alle fraktioner skal være på hver standplads.
 6. Standpladser skal godkendes af Hillerød Forsyning for at sikre at der kan tømmes.
 7. Nøgletallene er vejledende. Affaldsmængder kan variere i forhold til beboersammensætningen i ejendommen (enlige, par, børnefamilier, ældre).
 8. Alle affaldsfraktioner skal være repræsenteret på den enkelte standplads. Det giver den bedste service og den bedste sortering, når den enkelte standplads giver mulighed for at komme af med alle affaldsfraktioner ét og samme sted. (Glas, som indsamles i offentlige kuber og farligt affald kan undtages).
 9. Hillerød Forsyning leverer alle 2- og 4-hjulede beholdere til ordningen.
 10. Bemærk, at hvis en ejendom ønsker nedgravede beholdere, er der en række krav, som skal være opfyldt.
 11. Boligforeningen/ grund- eller ejerforeningen står selv etablering og vedligeholdelse af nedgravede beholdere. Det er Hillerød Forsyning, som godkender det overordnede projekt for at sikre, at vi kan tømme beholderne fra den ønskede standplads. Renovationsbilens holdeplads under tømning skal være i overensstemmelse med vejmyndighedernes retningslinjer.
 12. Du finder vores vejledning til etablering af nedgravede beholdere her.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00