Gå til indhold

Flis

Du kan tilmelde dig flisning af grene to gange om året.

Tilmeld dig flisning

Tilmeld dig senest mandagen i ugen før, der hentes haveaffald eller flises grene i dit distrikt. Tilmeld dig via Din Affaldsplan.

Datoer for flisning

Find dit distrikt i vejregisteret. Tallet i kolonnen ud for dit vejnavn er dit distrikt-nummer (bemærk, at der er kommet nye distrikter). Se datoerne for hvornår vi afhenter haveaffald og fliser i dit distrikt, i skemaet nedenfor.

Sådan placerer du haveaffald, som skal flises

Læg de friske grene (højst 6 måneder) med den tykke ende samme vej udad eller i én og samme retning langs med kørebanen på fortovet og/eller i indkørslen. Lægges grenene i indkørslen må den tykke ende maks. ligge 2 meter inde på grunden - (målt fra kanten af kørebanen).

Grenene kan også lægges i rabatten, hvor dette er muligt, stadig med den tykke ende samme vej ud mod kørebanen.

Der flises maks. 5 m3 grenaffald pr. gang for enfamiliebolig og maks. 15 m3 grenaffald pr. gang for boligforeninger/etageejendomme.

Grene og stammer skal have en diameter på minimum 1 cm til maks. 18 cm og være minimum 1 meter lange (højst 6 måneder gamle grene)

Dit grenaffald skal ligge fremme senest kl. 08.00 på dagen for flisning - og tidligst 3 dage før.

Den færdige flis bliver tippet af i én bunke på fortovet ud for din matrikel, i din indkørsel eller hvor du har placeret dem.

Du skal have fjernet flisen og gjort fortovet rent senest 2 dage efter flisning.

Hvorfor er mine grene ikke flishugget?

Hvis dine grene ikke er fliset, er det oftest fordi:

  • grenene ikke er friske
  • grenene ikke opfylder kravene for at kunne blive fliset (min. 1 m lang og 1-18 cm i diameter).
  • adgangsforholdene er spærret pga. parkerede biler eller andre forhold der umuliggøre flisning, se evt. mulige andre årsager i afsnittet ”Nej tak” i sorteringsvejledning [link til Haveaffalds sorteringsvejledningen].

Du må efterfølgende selv bringe affaldet til genbrugsstationen.

Tilmeld SMS-service

Tilmeld dig vores gratis sms- og e-mailservice og modtag besked inden afhentning af haveaffald og flisning af grene. Læs mere om SMS-servicen her

Download affaldsportalen

Du kan downloade app’en ”Affaldsportal”, hvor du bl.a. kan se, hvornår der afhentes haveaffald og flises på din adresse.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00