Gå til indhold

Haveaffald

Hvor afleverer du haveaffald?

Du kan aflevere dit haveaffald på følgende måde:

På genbrugsstationen

Alt haveaffald kan afleveres på Genbrugsstationen. Hvis du transporterer haveaffaldet i sække, skal de være klare, og indholdet skal tømmes ud af sækkene på Genbrugsstationen. Forarbejdet træ, sten, jord (maksimum 1m3), hele stammer og trærødder kan afleveres på Genbrugsstationen.

Via haveaffaldsordningen

Du kan tilmelde dig afhentning af haveaffald to gange om året. Når du stiller dit haveaffald ud til afhentning, skal du sørge for, at det kun indeholder plantedele. OBS! Forarbejdet træ, sten, jord (maksimum 1m3), hele stammer og trærødder kan afleveres på Genbrugsstationen.

OBS: Haveaffaldet skal ligge løst, og grene må maks. være 2 meter. Afhentning af haveaffald via haveaffaldsordningen må IKKE være i sække, da haveaffaldet bliver hentet af en bil, som løfter affaldet op med grab. Det skal derfor være fri af husmure, rækværker, mv. samt fri af luftledninger og overhængende vegetation. Der må heller ikke stå biler i vejen. Det kan ske, at der efterlades mindre mængder af blade, jord eller andet. Dette fejes ikke op af vognmanden.   

Tilmeld dig senest mandagen i ugen før, der hentes haveaffald eller flises grene i dit distrikt.

Tilmeld dig afhentning her

Hjemmekompostering

Du kan vælge at hjemmekompostere dit haveaffald. Det er godt for miljøet at kompostere haveaffald hjemme i haven. Læs mere her.

Afbrænding

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at afbrænde haveaffald. Læs mere om bestemmelser for afbrænding af have/parkaffald her.

Afhentningsdatoer 2022

Er du i tvivl om, hvornår du får tømt dine affaldsbeholdere, får hentet storskrald, haveaffald eller hvornår genbrugsstationen har åbent?

Du kan hurtigt og effektivt betjene dig selv 24/7 gennem Hillerød Forsynings affaldsapp ”Affaldsportal” eller ”Mit affald”.

Du kan bl.a. tilmelde dig vores SMS-service, hvis du vil have besked, før vi kommer. Du kan selv vælge hvor mange dage i forvejen, du vil have besked. Du kan endda tilmelde dig
med flere adresser, fx dit sommerhus eller fordi du skal hjælpe familien eller venner.

Tilmeld dig SMS-service her.

Via ”Mit affald” kan du printe en tømmekalender, hvis du vil have oversigten over tømningerne på din adresse i fysisk form. Hvis du har problemer med at printe tømmekalenderen, så kan du kontakte Kundeservice på tlf. 48 23 10 00 eller på mail kundeservice@hfors.dk

Sådan placerer du haveaffaldet

Læg haveaffaldet frem senest kl. 06.00 på afhentningsdagen og tidligst 2 dage før afhentning.

Læg haveaffaldet i en bunke på fortovet eller i rabatten, så der stadig er fri passage for fodgængere og kørende trafik.

OBS: Haveaffaldet skal ligge løst, og grene må maks. være 2 meter. Afhentning af haveaffald via haveaffaldsordningen må IKKE være i sække, da haveaffaldet bliver hentet af en bil, som løfter affaldet op med grab. Det skal derfor være fri af husmure, rækværker, mv. samt fri af luftledninger og overhængende vegetation. Der må heller ikke stå biler i vejen. Det kan ske, at der efterlades mindre mængder af blade, jord eller andet. Dette fejes ikke op af vognmanden.   

Det er vigtigt at undgå invasive plantearter i haveaffaldet

Invasive plantearter er et voksende problem i den danske natur. Pga. af risiko for spredning medtages invasive arter ikke i haveaffaldsordningen.

Det er vigtigt, at de invasive plantearter afleveres på genbrugsstationen i beholder nr. 42, ”Rest efter sortering”, hvorved de sendes til forbrænding.

Læs mere om, hvilke plantearter du ikke må lægge ud til afhentning via haveaffaldsordningen her

Hvorfor har du ikke fået hentet haveaffald?

Hvis dit haveaffald ikke bliver hentet, bliver der lagt en seddel ved din bolig, som forklarer hvorfor. Det kan for eksempel skyldes, at dit haveaffald er placeret under luftledninger, eller for tæt på rækværk, husmure eller andet der gør, at affaldet ikke kan grabbes.
Du må efterfølgende selv bringe affaldet til genbrugsstationen.

Hvornår får jeg afhentet haveaffald?

Mit affald eller på den gratis App ”Affaldsportal” kan du få en oversigt over dine afhentningsdatoer for haveaffald. Vil du have en SMS inden tømning, så husk at du skal tilmelde dig dette, også selvom du er tilmeldt SMS på dine andre ordninger. Tilmeld dig SMS her.

Flisning af grene

Læs mere om flisning af grene her.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00