Gå til indhold

Haveaffald

Hvor afleverer du haveaffald?

Du kan aflevere dit haveaffald på følgende måde:

På genbrugsstationen

Alt haveaffald kan afleveres på Genbrugsstationen. Hvis du transporterer haveaffaldet i sække, skal de være klare, og indholdet skal tømmes ud af sækkene på Genbrugsstationen. Forarbejdet træ, sten, jord (maksimum 1m3), hele stammer og trærødder kan afleveres på Genbrugsstationen.

Via haveaffaldsordningen

Du kan tilmelde dig afhentning af haveaffald to gange om året. Når du stiller dit haveaffald ud til afhentning, skal du sørge for, at det kun indeholder plantedele. OBS! Forarbejdet træ, sten, jord (maksimum 1m3), hele stammer og trærødder kan afleveres på Genbrugsstationen.

Tilmeld dig senest mandagen i ugen før, der hentes haveaffald eller flises grene i dit distrikt.

Tilmeld dig afhentning her

Hjemmekompostering

Du kan vælge at hjemmekompostere dit haveaffald. Det er godt for miljøet at kompostere haveaffald hjemme i haven. Læs mere her.

Afbrænding

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at afbrænde haveaffald. Læs mere om bestemmelser for afbrænding af have/parkaffald her.

Datoer for afhentning af haveaffald

Find dit distrikt i vejregisteret. 

Se datoerne for hvornår vi afhenter haveaffald og fliser i dit distrikt, i skemaet nedenfor.

Sådan placerer du haveaffaldet

Læg haveaffaldet frem senest kl. 06.00 på afhentningsdagen og tidligst 2 dage før afhentning.

Læg haveaffaldet i en bunke på fortovet eller i rabatten, så der stadig er fri passage for fodgængere og kørende trafik.

OBS: Haveaffaldet skal ligge løst. Afhentning af haveaffald via haveaffaldsordningen må IKKE være i sække, da haveaffaldet bliver hentet af en bil, som løfter affaldet op med grab. Det skal derfor være fri af husmure, rækværker, mv. samt fri af luftledninger og overhængende vegetation. Der må heller ikke stå biler i vejen. Det kan ske, at der efterlades mindre mængder af blade, jord eller andet. Dette fejes ikke op af vognmanden.   

Hvorfor har du ikke fået hentet haveaffald?

Hvis dit haveaffald ikke bliver hentet, bliver der lagt en seddel ved din bolig, som forklarer hvorfor. Det kan for eksempel skyldes, at dit haveaffald er placeret under luftledninger, eller for tæt på rækværk, husmure eller andet der gør, at affaldet ikke kan grabbes.
Du må efterfølgende selv bringe affaldet til genbrugsstationen.

Tilmeld SMS-service

Tilmeld dig vores gratis sms- og e-mailservice og modtag besked inden afhentning af haveaffald og flisning af grene. Læs mere om SMS-servicen her.

Download affaldsportalen

Du kan downloade app’en ”Affaldsportal”, hvor du bl.a. kan se, hvornår der afhentes haveaffald og flises på din adresse.

Flisning af grene

Læs mere om flisning af grene her.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00