Haveaffald

Du kan tilmelde dig afhentning af haveaffald to gange om året. Når du stiller dit haveaffald ud til afhentning, skal du sørge for, at det kun indeholder plantedele. Forarbejdet træ, sten, jord, hele stammer og trærødder kan afleveres på Genbrugsstationen.

Du kan tilmelde dig her - husk at læse nedenstående informationer i forbindelse med at du tilmelder dig.

Korrekt placering

Læg haveaffaldet i en bunke på fortovet eller i rabatten, så der stadig er fri passage for fodgængere og kørende trafik.

Haveaffald, der stilles i sække eller kasser, bliver ikke taget med.

Dit haveaffald skal ligge fremme senest kl. 06.00 på afhentningsdagen, og tidligst 2 dage før afhentning.

Haveaffaldet afhentes med grab, og tages derfor kun med, hvis det ligger fri af husmure, rækværker, mv. samt fri af luftledninger og overhængende vegetation. Ved bilspær tages haveaffaldet heller ikke med. Fordi det hentes med grab, kan der efterlades mindre mængder af blade, jord eller andet. Dette fejes ikke op af vognmanden.

Ja tak

 • Hæk- og græsafklip
 • Grene max. 2 m lange og 10 cm i diameter
 • Plantedele
 • Bambus

Nej tak

 • Forarbejdet træ
 • Sten
 • Jord
 • Hele stammer
 • Træ- og bambusrødder

 

Flis

Bemærk, at vi har ændret på distrikterne. Din adresse har derfor sandsynligvis fået nyt distrikt. 

Du kan tilmelde dig her - husk at læse nedenstående informationer i forbindelse med at du tilmelder dig.

Du kan tilmelde dig flisning af grene to gange om året. Når du lægger grene ud til flishugning, skal du sørge for, at grenene er friske. Rødder, bambus, rodstykker med jord på, stød og andet, der ikke er egnet til flisning, kan afleveres på Genbrugsstationen.

Korrekt placering

Læg de friske grene med den tykke ende samme vej udad eller i én og samme retning langs med kørebanen på fortovet og/eller i indkørslen. Lægges grenene i indkørslen må den tykke ende maks. ligge 2 meter inde på grunden - (målt fra kanten af kørebanen).

Grenene kan også lægges i rabatten hvor dette er muligt, stadig med den tykke ende samme vej ud mod kørebanen, og husk hensynet til fodgængere og trafikken i øvrigt.

Der flises maks. 5 m3 grenaffald pr. gang for enfamilie bolig og maks. 15 m3 grenaffald pr. gang for boligforeninger / etageejendomme.

Grene og stammer skal have en diameter på minimum 1 cm til maks. 18 cm og være minimum 1 meter lange.

Dit grenaffald skal ligge fremme senest kl. 08.00 på dagen for flishugning - og tidligst 3 dage før.

Den færdige flis bliver tippet af i én bunke på fortovet ud for din matrikel, i din indkørsel eller der hvor grenene lå placeret før flishugning.

Flisen skal være fjernet og fortovet rengjort senest 2 dage efter flisning.

Ja tak

 • Friske grene, minimum 1 m lange og fra 1 cm til maks. 18 cm i diameter (gerne med blade)
 • Gerne grene og stammer i fuld længde

Nej tak (bunken afvises hvis følgende forefindes):

 • Bambus
 • Trærødder
 • Stød
 • Jord og småsten
 • Græs
 • Hækafklip
 • Bearbejdet træ (paller og brædder)
 • Træ med søm og skruer
 • Metal (hegnspæle, haveredskaber og lign.)

Bestil afhentning – senest mandag i ugen før!

Tilmeld dig gerne i god tid og senest mandagen i ugen før der hentes haveaffald eller flises grene i dit distrikt. Tilmeld dig via Din Affaldsplan.

Ved etageboliger og rækkehuse lægges haveaffald og grene et centralt sted efter aftale med administrator/udlejer/vicevært.

Afhentningsdatoer 2019

Find dit distrikt i vejregisteret. Tallet i kolonnen ud for dit vejnavn er dit distrikt-nummer (bemærk, at der er kommet nye distrikter). Se datoerne for hvornår vi afhenter haveaffald og fliser i dit distrikt, i skemaet nedenfor.

Download affaldsportalen

Du kan downloade app’en ”Affaldsportalen”, hvor du bl.a. kan se, hvornår der afhentes haveaffald og flises på din adresse.

Få en sms

Tilmeld dig vores sms-service og bliv mindet om, når du skal huske at tilmelde dig afhentning af haveaffald og flisning af grene.

OBS! Vi gør opmærksom på, at man selv skal afmelde sig SMS-servicen, hvis man flytter fra den tilmeldte adresse.

Hvorfor er mit haveaffald ikke taget med?

Hvis dit haveaffald ikke bliver hentet, bliver der lagt en seddel ved din bolig, som forklarer hvorfor. Det kan for eksempel skyldes, at dit haveaffald er placeret under luftledninger, eller for tæt på rækværk, husmure eller andet der gør, at affaldet ikke kan grabbes. Du må efterfølgende selv bringe affaldet til genbrugsstationen.

Du må efterfølgende selv bringe affaldet til genbrugsstationen.

Hvorfor er mine grene ikke flishugget?

Hvis dine grene ikke er fliset, kan det skyldes, at grenene ikke er friske, eller ikke opfylder kravene for at kunne blive fliset (minimum 1 meter lange og 1-18 cm i diameter). kan det skyldes, at adgangsforholdene er spærret pga. parkerede biler eller andre forhold der umuliggøre flishugning, se evt. mulige andre årsager i afsnittet ”Nej tak”.

Du må efterfølgende selv bringe affaldet til genbrugsstationen.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00