MiljøboksMiljøboks til farligt affald

Med en miljøboks bliver det lettere for dig at komme af med dit farlige affald. Vi sikrer, at det bliver behandlet miljømæssigt forsvarligt. Miljøboksen er til énfamiliehuse.

Bestil en miljøboks

Bestil en miljøboks ved at sende en mail til affald@hfors.dk

Ordningen er en tilmeldeordning på samme måde som storskrald, have affald og flis.

Vi samler boksen ind cirka hver tredje måned, og bytter den til en ny. Afhentningen sker samtidig med afhentning af storskrald.

Du kan også aflevere miljøboksen på genbrugsstationen. Så får du en ny med hjem. Tilmeld dig sms-service, så får du besked, når du skal stille miljøboksen frem.

OBS! Vi gør opmærksom på, at man selv skal afmelde sig SMS-servicen, hvis man flytter fra den tilmeldte adresse.

BEMÆRK! Bor du i etagebolig eller anden form for bebyggelse med fælles affaldsopsamling gælder andre regler.

Pak miljøboksen rigtigt

Vær omhyggelig, når du pakker dit farlige affald. Hvis det ikke bliver pakket og håndteret rigtigt, kan det være farligt.

Boksen er opdelt i to rum - det lille rum kan bruges til energisparepærer og batterier, læg dem i klare fryseposer. Fyld ikke boksen mere, end at du kan lukke låget forsvarligt. Boksen må maksimalt veje 10 kg. og bliver kun taget med, hvis der er skrevet navn og adresse på det klistermærke, som sidder på boksen.

På tømmedagen skal boksen være sat frem til skel, ved din hoveddør eller på låget af din beholder til restaffald/stativ til dagrenovation, så den umiddelbart er synlig og let tilgængelige for afhentning.

Læs mere om miljøboksen i denne folder.

Hvad må du lægge i miljøboksen?

I miljøboksen må du lægge:

 • Batterier
 • Elektronik (småt), herunder sko og postkort med lys og batterier
 • Energisparepærer
 • Gift til skadedyr
 • Kemikalie- og olierester (inkl. emballage)
 • Legetøj med batterier
 • Malingrester
 • Mobiltelefoner
 • Plantegift og gødning
 • Rengøringsmidler
 • Spraydåser
 • Termometre

Det må du aldrig lægge i miljøboksen:

 • Fyrværkeri og sprængstoffer (aflevér almindeligt fyrværkeri på genbrugsstationen. Ved ulovligt fyrværkeri kontakt politiet)
 • Medicinrester og –emballage samt kanyler (afleveres på apoteket)
 • Selvantændelige klude og væsker (gennemvæd dem, og læg dem i et glas med tætsluttende låg og aflever dem på genbrugsstationen)
 • Trykflasker (afleveres på genbrugsstationen)
 • Spidse og skarpe genstande (knive osv. afleveres på genbrugsstationen)

Batterier og småt el-skrot

Du kan også aflevere batterier og småt el-skrot (fx mobiltelefoner og ledninger) på låget af din beholder til restaffald/stativ til dagrenovation. Læg det i hver sin klare 4-liters plasticpose. Alternativt skal du aflevere det på genbrugsstationen. Batterier kan også afleveres i butikker, der tilbyder at modtage/tilbagetage disse.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00