Gå til indhold

Nedgravede beholdere

Hillerød Forsyning tilbyder tømning af nedgravede eller delvist nedgravede beholdere til mad- og restaffald samt til glas, papir, pap, plast og metal.

Nedgravede beholdere kan kun etableres efter godkendelse af Hillerød Forsyning for at sikre, at tilkørselsforhold, kapacitet og placering mv. er i overensstemmelse med gældende Regulativ for husholdningsaffald i Hillerød Kommune.

Indkøb, etablering og vedligeholdelse af nedgravede eller delvist nedgravede beholdere sker for bolig- eller ejerforeningens egen regning. Hillerød Forsyning står udelukkende for tømningen af beholderne.

Bolig- eller ejerforeninger, der ønsker at etablere nedgravede affaldsbeholdere, skal være opmærksomme på, at der kan ske ændringer i Hillerød Kommunes regler for sortering af affald, som senere kan få indflydelse på den samlede affaldsløsning hos bolig- eller ejerforeningen. 

Vejledning til etablering af nedgravede beholdere

I vores vejledning beskriver vi de krav, der skal opfyldes, når en bolig- eller ejerforening ønsker at etablere nedgravede affaldsbeholdere til dagrenovation og genbrug.

Hvem kan få nedgravede beholdere?

Nedgravede eller delvist nedgravede beholdere kan erstatte den traditionelle løsning med beholdere på hjul.

Løsningen henvender sig hovedsageligt til større boligforeninger, der har ansat personale til at varetage ejendommens drift og dermed også den interne håndtering af affald, idet beholderne kræver opsyn og vedligehold for at kunne drives stabilt. 

Der kan etableres fælles, nedgravede beholdere i rækkehusbebyggelser, hvor der ikke er plads til individuelle beholdere til rest- og madaffald. Dette kræver en dispensation fra Hillerød Forsyning. Yderligere skal nedenstående krav for fælles affaldsbeholdere opfyldes:

  • Bebyggelsen skal have en viceværtfunktion, der skal sørge for orden, renhold og snerydning (det behøver ikke være en vicevært, men en vicevært lignende funktion).
  • Afregning for tømmegebyret opkræves som et fællesgebyr hos den pågældende grundejerforening el. lign.

Regler for nedgravede beholdere

Reglerne for sortering af affald er de samme, uanset om man bruger nedgravede beholdere eller andet materiel (beholdere på hjul, mv.). Reglerne fremgår af Hillerød Kommunes Regulativ for husholdningsaffald.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00