Ny ordning for plast og metal i parcel- og rækkehuse

Det bliver nu endnu nemmere at sortere plast og metal.

Til august begynder vi at køre beholdere ud til parcel- og rækkehuse. Hold øje med hjemmesiden i forhold til udkørselsplan, som bliver lagt ud inden længe. Ordningen er obligatorisk og kan dermed ikke fravælges.

Praktisk information omkring den nye ordning:

Hvornår kommer beholderen(ne)?

Beholderne køres ud til samtlige parcel- og rækkehuse fra uge 33 til uge 38. Se plan for udkørsel her

Kan vi få fællesmateriel til indsamling af plast og metal?

Kontakt Hillerød Forsyning på affald@hfors.dk, hvis I som grund-, bolig- eller andelsforening ønsker en snak om mulighederne for at oprette fællesbeholdere til indsamling af plast og metal.

Hvor bliver beholderen leveret

Beholderen(erne) bliver leveret på din matrikel ved din rest- og madaffaldsbeholder.

Hvordan ser beholderen(ne) ud?

En standard beholder til plast og metal er som udgangspunkt en 240 l. beholder, som har to rum. Det store rum er til plast og det lille rum er til metal.

Bemærk, at i områder, hvor adgangsforholdene kræver, at vi tømmer med en lille bil dvs. adresser på papirdistrikterne 29 – 35, kan vi ikke tømme med 2-kammerbilen. Adresser på disse ruter vil derfor som udgangspunkt få to beholdere. En til plast (240 l.) og en til metal (140 l.).

Fælles materiel:

Hvis en grundejer- eller andelsforening har fællesmateriel, vil standardbeholderne være en 660 l. beholder til plast og en 400 l. beholder til metal.

Hvordan tømmes beholderen(ne)

Beholderne med to rum tømmes af en skraldebil med to rum (2-kammerbil), hvor plast og metal holdes adskilt. 2-kammer bilen kan også tømme beholdere med kun ét rum. Det gøres ved, at beholderne hæftes på bilen udfor rummet til enten plast eller metal.

Adresser med enkelt beholdere til hver fraktion bliver tømt enten af en 1- eller 2-kammer bil afhængigt af, hvilken rute de ligger på.

Hvornår må jeg tage beholderen i brug?

Du må gerne tage beholderen i brug med det samme. Ordningen træder dog først i kraft pr. 1. oktober 2019, hvorefter den tømmes i henhold til tømmeplanen. Læs mere om, hvornår din beholder tømmes første gang nedenfor.

Hvornår får jeg tømt plast og metal første gang?

Ordningen starter op pr. 1. oktober. Hvornår du får tømt plast og metal første gang afhænger af, hvilken rute du ligger på.

Fra 1. oktober kan du på ”min affaldsplan” eller på den gratis App ”Affaldsportal” få en oversigt over dine tømmedage for plast/ metal.

Tømningsintervaller

2-kammer beholderen tømmes hver 5. uge. Har du mere plast end der kan være i beholderen, så må du gerne stille en gennemsigtig sæk med småt plastemballage ved siden af beholderen på tømmedagen.

I områder, hvor adgangsforholdene kræver, at vi tømmer med en lille bil, tømmes plast- og metalbeholderne hver 10. uge.

Hvad må jeg putte i rummet til plast?

Når du modtager den nye beholder til plast og metal, vil du samtidig få leveret en sorteringsvejledning, som en hjælp til den daglige sortering.

Har du mere plast end det, der kan være i rummet til plast, kan du sætte en gennemsigtig sæk, med plastaffald ved siden af beholderen på tømmedagen.

Du kan putte både blød og hård plast i beholderen.

Eksempler på plastaffald

Plastaffald er typisk brugt emballage, men kan også være plastgenstande, som ikke længere skal bruges.

Plastaffaldet må ikke indeholde mad og væske.

Eksempler på plastaffald er:

Ja tak

 • Plastemballage (tømt for indhold)
 • Plastflasker, -bøtter, -dunke, -spande, -låg
 • Plastfolie/husholdningsfilm
 • Plastposer og bobleplast
 • Plastbestik
 • Plastlegetøj (uden PVC og elektronik)

Nej tak

 • Poser fra frostvarer, chips og kaffe
 • Medicinemballage
 • Flamingo og plastlignende flamingo
 • Emballage fra kemikalier
 • PVC (fx regntøj eller plastrør)

Hvad må jeg putte i rummet til metal?

Når du modtager den nye beholder til plast og metal, vil du samtidig få leveret en sorteringsvejledning, som en hjælp til den daglige sortering.

Metalaffald er typisk metalemballage så som dåser, men kan også være mindre metalgenstande så som en metalske eller en lille kasserolle. Metalaffald er altså alt, som primært består af jern og metal, og som ikke indeholder elektronik eller farligt affald. Metalaffaldet må ikke indeholde mad, og konservesdåser skal være tomme.

Større metaldele, som ikke kan være i beholderne, kan stilles frem til storskrald eller afleveres på genbrugsstationen.

Eksempler på metalaffald

Ja tak

 • Konservesdåser
 • Drikkedåser
 • Metallåg (fra f.eks. glas)
 • Kapsler
 • Gryder og pander
 • Foliebakker
 • Kaffekapsler
 • Bestik
 • Køkkenknive
 • Sakse
 • Fyrfadslysholdere
 • Stanniol/sølvpapir

Nej tak

 • Metal, der indeholder elektronik (alt, der tilsluttes strøm eller batterier)
 • Spraydåser
 • Chipsposer
 • Frostposer
 • Kaffeposer

Spraydåser og trykdåser må du ikke komme i beholderen. Dem afleverer du på genbrugsstationen som farligt affald.

En god sortering starter indenfor

Det er derfor en god ide at indrette en god sorteringsløsning indenfor, som passer til familiens/ husstandens behov og rutiner.

Når du laver dit system, er der nogle ting, der er gode at tage højde for:

  1. Det meste affald opstår, når vi står i køkkenet og laver mad. Det er derfor praktisk at indrette rummet under vasken til affald. Madaffald, plast, småt pap, og restaffald, er det man har mest af og derfor mest praktisk at have under køkkenvasken.
  2. Fraktionerne metal, glas og papir har man lidt mindre af så beholdere til disse fraktioner kan evt. placeres et andet sted. Dog er det mest praktisk at have alle affaldsfraktionerne samlet, hvilket gør sorteringen nem og overskuelig.
  3. Find evt. en ny plads til rengøringsmidlerne. Affald opstår flere gange om dagen, hvorimod rengøringsmidler ikke bruges lige så tit.
  4. Genbrug så vidt muligt de beholdere eller stativer du har i forvejen. Har man stativer på siden af skabet kan disse bruges til opbevaring af plast eller restaffald.
  5. Opbevar metal og glas i beholdere der kan rengøres.
  6. Papir kan evt. opbevares i et net på en knage så det er nemt at tage med ud til papirbeholderen
  7. Der opstår også affald på badeværelset, børneværelserne og kontoret. Sørg evt. for en beholder til småt pap (badeværelset) og papir i disse rum.
  8. Hvis du vil aflevere dit affald i containere på vejen, når du alligevel har et ærinde, er det en god ide at benytte en pose eller et indkøbsnet, som kan foldes sammen og tages med på vejen.

Byggemarkeder, køkkenfirmaer, mv. har alle gode indendørs sorteringsløsninger og på nettet findes der masser af inspiration til hvordan man kan indrette sin sortering indendørs.

www.pinterest.com – her finder du masser af sjove og kreative ideer til indretning af affaldssortering. Søg for eksempel på ”Recycling Bins”.

 

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00