Gå til indhold

Ordning for plast og metal i parcel- og rækkehuse

Plast og metal indsamles i en beholder med to kamre. Ét til plast og ét til metal.
Bemærk, at ordningen er lidt anderledes, hvis adgangsforholdene i dit område kræver, at vi tømmer med en lille bil (se nedenfor).
Ordningen er obligatorisk og kan ikke fravælges.

Praktisk information omkring ordningen for plast og metal

Hvordan får jeg en beholder til plast og metal?

Hvis du ikke har en beholder til plast og metal kan du kontakte os på affald@hfors.dk eller på tlf. 48 23 10 00 og bestille en beholder.

Hvornår får jeg tømt plast og metal?

Hvornår du får tømt plast og metal afhænger af, hvilken plast/metalrute din adresse ligger på.

"Mit affald" eller på den gratis App ”Affaldsportal” kan du få en oversigt over dine tømmedage for plast og metal. Vil du have en SMS inden tømning, så husk at du skal tilmelde dig dette, også selvom du er tilmeldt SMS på dine andre ordninger. Tilmeld dig SMS her

OBS! Beholderen til plast og metal må max. veje 15 kg.

Afhentningsdatoer 2022

Er du i tvivl om, hvornår du får tømt dine affaldsbeholdere, får hentet storskrald, haveaffald eller hvornår genbrugsstationen har åbent?

Du kan hurtigt og effektivt betjene dig selv 24/7 gennem Hillerød Forsynings affaldsapp ”Affaldsportal” eller ”Mit affald”.

Du kan bl.a. tilmelde dig vores SMS-service, hvis du vil have besked, før vi kommer. Du kan selv vælge hvor mange dage i forvejen, du vil have besked. Du kan endda tilmelde dig
med flere adresser, fx dit sommerhus eller fordi du skal hjælpe familien eller venner.

Tilmeld dig SMS-service her.

Via ”Mit affald” kan du printe en tømmekalender, hvis du vil have oversigten over tømningerne på din adresse i fysisk form. Hvis du har problemer med at printe tømmekalenderen, så kan du kontakte Kundeservice på tlf. 48 23 10 00 eller på mail kundeservice@hfors.dk

Tømningsintervaller

2-kammer beholderen (og 1–kammerbeholdere på rute 1 – 25) tømmes hver 5. uge. Har du mere plast end der kan være i beholderen, så må du gerne stille en gennemsigtig sæk med småt plastemballage ved siden af beholderen på tømmedagen, men bemærk, at har man mere end én ekstrasæk, skal beholder og ekstrasæk stilles til skel på tømmedagen.

Der skal knude på sækken så vi undgår, at plasten ender i naturen på en blæsende dag. Dog er det vigtigt at plastsækken ikke bindes fast til håndtaget på beholderen. Vi oplever nemlig at knuderne kan være svære at binde op igen, og plastbeholderne kan desværre ikke tømmes når plastsækkene sidder fast på beholderen.

I områderne, hvor adgangsforholdene kræver, at vi tømmer med en lille bil (plast/metalrute 26-30), tømmes plast- og metalbeholderne hver 10. uge.

Hvordan ser beholderen(ne) ud?

En standard beholder til plast og metal er som udgangspunkt en 240 l. beholder, som har to rum. Det store rum er til plast og det lille rum er til metal.

Bemærk, at i områder, hvor adgangsforholdene kræver, at vi tømmer med en lille bil, dvs. adresser på plast/metalrute 26, 27, 28, 29 og 30 (hovedsageligt landruter), kan vi ikke tømme med 2-kammerbilen. Adresserne på disse ruter har derfor to beholdere. En til plast (240 l.) og en til metal (140 l.).

 

Hvordan tømmes beholderen(ne)

Beholderne med to rum tømmes af en skraldebil med to rum (2-kammerbil), hvor plast og metal holdes adskilt.

2-kammer bilen kan også tømme beholdere med kun ét rum. Det gøres ved, at beholderne hæftes på bilen udfor rummet til enten plast eller metal.

Adresser med enkelt beholdere til hver fraktion bliver tømt enten af en 1- eller 2-kammer bil afhængigt af, hvilken rute de ligger på.

Har du mere plast end det, der kan være i rummet til plast, kan du sætte en gennemsigtig sæk, med plastaffald ved siden af beholderen på tømmedagen.

Der skal knude på sækken, så vi undgår, at plasten ender i naturen på en blæsende dag. Dog er det vigtigt at plastsækken ikke bindes fast til håndtaget på beholderen. Vi oplever nemlig at knuderne kan være svære at binde op igen, og plastbeholderne kan desværre ikke tømmes når plastsækkene sidder fast på beholderen.

Har du mere end én sæk med ekstra plast, skal du sætte både beholder og plastsække ud til skel på tømmedagen.

Du kan putte både blød og hård plast i beholderen.

Hvad må jeg putte i rummet til plastaffald?

Beholderen til plast er til plastemballage. Større plastgenstande, som ikke skal bruges længere kan fortsat afleveres på genbrugsstationer. Plastflasker med pant afleveres, hvor du normalt afleverer dåser og flasker med pant.

Plastaffaldet må ikke indeholde mad og væske.

På Hillerød Forsyning kan du få en sorteringsvejledning, som en hjælp til den daglige sortering.

Eksempler på plastaffald

Ja tak

 • Plastemballage (tømt for indhold)
 • Plastflasker, -bøtter, -dunke,          -spande, -låg
 • Plastfolie/husholdningsfilm
 • Plastposer og bobleplast
 • Plastbestik
 • Plastlegetøj (uden PVC og elektronik)

Husk at emballagen skal være nogenlunde ren.

 

Nej tak

 • Poser fra frostvarer*, chips og kaffe
 • Medincinemballage
 • Flamingo og plastlignende flamingo
 • Emballage fra kemikalier
 • PVC (f.eks. regntøj eller plastrør)

*Nogle frostposer er i plast og må godt komme i plastbeholderen. Det står ofte på posen om den skal og må sorteres som plastaffald.

 

Hvad må jeg putte i rummet til metal?

Metalaffald er typisk metalemballage så som dåser, men kan også være mindre metalgenstande så som en metalske eller en lille kasserolle. Metalaffald er emballage og små genstande, som primært består af jern og metal, og som ikke indeholder elektronik eller farligt affald. Metalaffaldet må ikke indeholde mad, og konservesdåser skal være tomme.

Større metalgenstande samt bilreservedele o. lign. må ikke puttes i beholderen. De kan stilles frem til storskrald eller afleveres på genbrugsstationen.

Vær opmærksom på at metaldele, så som hønsetråd og metalrør, kan give problemer under tømning. Hvis ikke affaldet tømmes ud af beholderen ved normal håndtering, vil den ikke blive tømt.

Løse søm og skruer skal samles i bundter, idet de nemt smutter over i det forkerte affaldsrum i bilen under tømning, eller ryger ud på vejen.

På Hillerød Forsyning kan du få en sorteringsvejledning, som en hjælp til den daglige sortering.

Eksempler på metalaffald

Ja tak

 • Konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser
 • Metallåg og kapsler (fra f.eks. glas)
 • Metal fra fyrfadslys
 • Foliebakker og stanniol/sølvpapir
 • Mindre gryder og pander
 • Køkkenredskaber og bestik
 • Kaffekapsler af metal
 • Søm og skruer (skal samles i bundter)

Husk at emballagen skal være nogenlunde ren.

 

Nej tak

 • Poser fra frostvarer, chips og kaffe
 • Spraydåser (farligt affald)
 • Metal, der indeholder elektronik (alt, der tilsluttes strøm eller batterier)
 • Kaffekapsler af plastik
 • Løse søm og skruer
 • Bilreservedele
 • Tunge metalgenstande

 

Spraydåser og trykdåser må du ikke komme i beholderen. Dem afleverer du på genbrugsstationen som farligt affald.

En god sortering starter indenfor

Det er derfor en god ide at indrette en god sorteringsløsning indenfor, som passer til familiens/ husstandens behov og rutiner.

Når du laver dit system, er der nogle ting, der er gode at tage højde for:

  1. Det meste affald opstår, når vi står i køkkenet og laver mad. Det er derfor praktisk at indrette rummet under vasken til affald. Madaffald, plast, småt pap, og restaffald, er det man har mest af og derfor mest praktisk at have under køkkenvasken.
  2. Fraktionerne metal, glas og papir har man lidt mindre af så beholdere til disse fraktioner kan evt. placeres et andet sted. Dog er det mest praktisk at have alle affaldsfraktionerne samlet, hvilket gør sorteringen nem og overskuelig.
  3. Find evt. en ny plads til rengøringsmidlerne. Affald opstår flere gange om dagen, hvorimod rengøringsmidler ikke bruges lige så tit.
  4. Genbrug så vidt muligt de beholdere eller stativer du har i forvejen. Har man stativer på siden af skabet kan disse bruges til opbevaring af plast eller restaffald.
  5. Opbevar metal og glas i beholdere der kan rengøres.
  6. Papir kan evt. opbevares i et net på en knage så det er nemt at tage med ud til papirbeholderen
  7. Der opstår også affald på badeværelset, børneværelserne og kontoret. Sørg evt. for en beholder til småt pap (badeværelset) og papir i disse rum.
  8. Hvis du vil aflevere dit affald i containere på vejen, når du alligevel har et ærinde, er det en god ide at benytte en pose eller et indkøbsnet, som kan foldes sammen og tages med på vejen.

Byggemarkeder, køkkenfirmaer, mv. har alle gode indendørs sorteringsløsninger og på nettet findes der masser af inspiration til hvordan man kan indrette sin sortering indendørs.

Eksempel på indendørssortering

Kan vi få fællesmateriel til indsamling af plast og metal?

Kontakt Hillerød Forsyning på affald@hfors.dk, hvis I som grund-, bolig- eller andelsforening ønsker en snak om mulighederne for at oprette fællesbeholdere til indsamling af plast og metal.

Fælles materiel:

Hvis en grundejer- eller andelsforening har fællesmateriel, vil standardbeholderne være en 660 l. beholder til plast og en 400 l. beholder til metal.

Hvad sker der med dit plastaffald?

Emnet husstandsindsamlet plast er mere og mere aktuelt og fylder i medierne og debatten. Hvad sker der med den plast, jeg sorterer fra til genanvendelse – og hvorfor har der været tvivl om, at 75 pct. bliver genanvendt? Få svar på det og andre centrale spørgsmål om den plast, Vestforbrænding indsamler i din kommune samt de øvrige 18 ejerkommuner.

Læs Dansk Affaldsforenings artikel "Derfor skal du stadig sortere plastik" her

Læs hvad der sker med det plast der indsamles i Hillerød Kommune her

Læs sidste nyt om hvordan plasten håndteres på nedenstående link:

https://www.vestfor.dk/nyheder-og-presse/nyheder/pressemeddelelse-genanvendelse-af-husstandsindsamlet-plastaffald-1/

https://www.vestfor.dk/nyheder-og-presse/nyheder/det-nytter-i-hoej-grad-at-sortere-plast/

Ingeniøren har lavet artikel om emnet den 9. september, læs her, 11. september, læs her samt 19. september 2019, læs her

I Hillerød Kommune indsamler vi plast til genanvendelse på genbrugsstationen, ude i etageejendommene og nu fremadrettet også ude i parcel-og rækkehusene. Men hvad sker der egentlig med plastemballage og plastlegetøj, fra vi skiller os af med det, til det genanvendes? Læs mere om, hvad der sker med plasten efter modtagelse på Vestforbrænding her

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00