Gå til indhold

Storskrald - parcel, rækkehuse og mindre etageejendomme (færre end 50 boligenheder)

Vi afhenter storskrald i fastlagte uger hos alle private husstande, etageboliger, rækkehuse, sommerhuse og kolonihaver fire gange om året.

etageboliger skal afhentning af storskrald koordineres. Spørg eventuelt din administrator/udlejer/vicevært, hvordan der indsamles storskrald til afhentning i din ejendom.

Hvis du bor i større etageejendom med flere end 50 boligenheder, kan du få mere information længere nede.

Storskraldet sorteres og pakkes i klare sække, hvorefter det placeres i forskellige bunker efter affaldstype, på fortovet eller i rabatten aftenen før eller senest inden kl. 6, på først angivne afhentningsdag.

Som tommelfingerregel, kan man sige at storskrald er det, der ville falde ud af huset, hvis huset blev vendt på hoved.

Placering af dit storskrald

Storskrald skal stilles på fortovet eller i rabatten inden kl. 06.00 på den først angivne afhentningsdag, dog tidligst 2 dage inden afhentningsdagen. Placering må ikke genere fodgængere og kørende trafik. Bemærk, storskrald placeret inde på matriklen medtages ikke.

Hvis lokale forhold ikke muliggør overholdelse af placeringsreglerne, skal storskraldet placeres helt ud til skel og tydeligt være mærket ”storskrald”.

Bemærk, at storskraldet altid skal være placeret ud til en fælleskørevej beregnet til tunge køretøjer (minimum 18 tons). Har du derfor skel ud til et stisystem, gågade eller lign. eller bor du i en landejendom, hvor der er begrænset adgang for tunge køretøjer (minimum 18 tons), kontakt da Hillerød Forsyning på affald@hfors.dk, så finder vi en løsning i forhold til placering.

Storskrald afhentes ikke fra baggårde.

Afhentningsdatoer 2022

Tilmeld afhentning af storskrald her

Er du i tvivl om, hvornår du får tømt dine affaldsbeholdere, får hentet storskrald, haveaffald eller hvornår genbrugsstationen har åbent?

Du kan hurtigt og effektivt betjene dig selv 24/7 gennem Hillerød Forsynings affaldsapp ”Affaldsportal” eller ”Mit affald”.

Du kan bl.a. tilmelde dig vores SMS-service, hvis du vil have besked, før vi kommer. Du kan selv vælge hvor mange dage i forvejen, du vil have besked. Du kan endda tilmelde dig
med flere adresser, fx dit sommerhus eller fordi du skal hjælpe familien eller venner.

Tilmeld dig SMS-service her.

Via ”Mit affald” kan du printe en tømmekalender, hvis du vil have oversigten over tømningerne på din adresse i fysisk form. Hvis du har problemer med at printe tømmekalenderen, så kan du kontakte Kundeservice på tlf. 48 23 10 00 eller på mail kundeservice@hfors.dk

"Mit affald" eller på den gratis App ”Affaldsportal” kan du få en oversigt over datoer for storskrald. Vil du have en SMS inden storskrald, så husk at du skal tilmelde dig dette, også selvom du er tilmeldt SMS på dine andre ordninger. Tilmeld dig SMS her.

Tilmeld dig gerne i god tid og senest mandagen i ugen før. Du skal oplyse, hvilken slags affald – og hvor meget affald du har. Det hjælper os i vores planlægning.

OBS: Hvis tilmeldingen omfatter flere boliger, er det påkrævet at præcisere i kommentarfeltet, hvor mange boliger der er tilmeldt, hvor storskraldet er placeret samt tlf. nr. på en kontaktperson.

Hvornår får jeg afhentet storskrald?

Tilmeld dig vores sms-service og bliv mindet om, når du skal huske at tilmelde dig afhentning af storskrald eller download app'en Affaldsportalen og få et hurtigt og nemt overblik over hele dit affald.

Læs mere om Affaldsportalen her.

Placering af storskrald

Storskraldet sorteres og pakkes i klare sække, hvorefter det placeres på fortovet eller i rabatten aftenen før eller senest inden kl. 6, på først angivne afhentningsdag.

Ved etageboliger og rækkehuse lægges storskrald et centralt sted efter aftale med administrator/udlejer/vicevært.

Sortering af storskrald

Dit storskrald indsamles med henblik på genanvendelse. Storskrald er større kasserede brugsgenstande der kommer fra private husstande, som for eksempel når du har forårsoprydning i dit hjem.

Storskraldet skal være sorteret korrekt og de enkelte fraktioner skal placeres så de er tydeligt adskilte. Mindre genstande skal ligeledes være sorteret og pakket i klare affaldssække.

Affald der kan henføres til fraktioner som indsamles i andre ordninger, som ex. mindre plast og metal, skal ikke med til storskrald, men lægges i din plast og metal beholder.

Restaffald, madaffald, papir, byggeaffald, glas, haveaffald og farligt affald tages heller ikke med i storskrald.

Læs mere om hvilke fraktioner du skal sortere i

 

Hvorfor er mit affald ikke taget med?

Hvis dit affald ikke bliver hentet, bliver der lagt en seddel ved din bolig, som forklarer, hvorfor affaldet ikke er indsamlet. Det kan for eksempel skyldes, at du ikke har sorteret dit storskrald i forskellige fraktioner eller har lagt tingene ud i sække, der ikke er gennemsigtige. Du må efterfølgende selv bringe affaldet til genbrugsstationen.

Vær opmærksom på, at hver enhed højst må veje 15 kg. Dette gælder ikke for hårde hvidevarer, madrasser og elektronik.

Storskrald - større etageejendomme (flere end 50 boligenheder)

etageboliger skal afhentning af storskrald koordineres. Spørg eventuelt din administrator/udlejer/vicevært, hvordan der indsamles storskrald til afhentning i din ejendom.

Læs mere om storskrald for etageejendomme med mere end 50 boligenheder her.

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00