Gå til indhold

Gebyrer for husholdninger

Hvad dækker grundgebyret?

• Administration – dækker omkostninger til administrative opgaver på affaldsområdet, herunder til- og afmeldinger til dagrenovationsafhentning, udarbejdelse af affaldsplan og regulativer, administration af eksisterende ordninger samt igangsættelse af nye tiltag.
• Glas, papir, pap, plast og metal og farligt affald – dækker indsamling af glas, papir, pap, plast og metal i kuber og i beholdere opstillet ved husstande og på offentligt areal, samt indsamling af farligt affald via Miljøboksordningen.
• Storskrald – dækker indsamling af storskrald (fire gange om året) for alle private husstande, sommerhuse, kollegier og kolonihaver.
• Haveaffald og flisning - dækker indsamling af haveaffald og flisning (to gange om året) for alle private husstande, sommerhuse, kollegier og kolonihaver.
• Genbrugsstation – dækker omkostninger til drift og vedligeholdelse af Genbrugsstationen, herunder transport og behandling af affald.

Hvem er omfattet af grundgebyret?

Alle husstande registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret) er omfattet af gebyret. Gebyret er fordelt forskelligt afhængig af boligtype.

Hvornår bliver jeg opkrævet?

Vi sender opkrævninger af affaldsgebyrer ud én gang om året. Det sker i februar. I 2020 var affaldsgebyrerne dog først forfalden til betaling i primo april.

Se takstbladet her

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00