Gå til indhold

Regler

Retningslinjerne for håndtering af affald fra husholdninger fastlægges i kommunens regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Regler for placering af beholdere og containere

Arbejdstilsynets anvisning for placering af beholdere og containere.

Lovgivning

Hillerød Forsyning arbejder ud fra den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse samt andre love og regler på affaldsområdet, som du kan se nedenfor.

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald

Vejledning om indsamling af husholdningsaffald

Du kan få mere viden om love og bekendtgørelser på affaldsområdet ved at kontakte os eller søge på Retsinformation.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00