Gå til indhold

Det skal være nemt for skraldemanden at hente og tømme dine affaldsbeholdere. Her kan du se kravene til adgangsvejen på din grund og til standpladsen, hvor dine beholdere står.

Standpladsen og adgangsvejen

 • Et jævnt og fast underlag af for eksempel asfalt, fliser eller beton.
  OBS! Græs, brosten, perlegrus, jord, granitskærver og makadam-belægning er IKKE godkendt som underlag.
 • God plads omkring dine beholdere.
 • Fri højde over standplads på mindst 2,10 meter.
 • Håndtaget på beholderen skal vende ud mod skraldemanden.
 • Der må højst være 25 meter fra dine beholdere til stedet, hvor skraldebilen holder. For koteletgrunde dog 45 meter.
 • Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, og der skal være fri passage hele vejen.
 • Der må højst være én låge/port på vejen, og den skal kunne stå åben af sig selv.
 • Adgangsvejen skal være oplyst i den mørke tid.
 • Adgangsvejen skal være ryddet for sne og is og saltet eller gruset i vinterperioden.

Trapper og stigninger

Der er specielle regler for stigninger, trin og trapper på adgangsvejen. Læs mere i Arbejdstilsynets anvisning for placering af stativer og containere.

Vil du selv køre beholderne frem? - giv os besked 

Hvis din adgangsvej hen til beholderne ikke lever op til kravene, skal du selv køre dem frem til vejen, når de skal tømmes.

Giv os besked på telefon 48 23 10 00 eller send en mail til affald@hfors.dk

Retningslinjer for beskæring

Det er vigtigt, at renovations- og brandbiler kan komme frem. Du har derfor som grundejer pligt til at beskære træer, buske og hække helt ind til skellet til din ejendom, så det ikke er til gene for trafikken.

Den typiske sommerhusvej er anlagt som grusvej med rabat i begge sider. Rabatten er en del af vejarealet og bør være fri for beplantning, således at der er vigeplads for både gående og kørende trafik.

Gør det til en regel mindst én gang årligt at beskære beplantningen i skellinjen mod vejen.

Manglende beskæring kan være årsag til, at du selv eller øvrige ejendomme på vejen ikke får afhentet deres renovation (eller får slukket branden).

Retningslinjer

 • Over fortov og rabat skal højden være mindst 2,80 meter
 • Over kørebaner og kombineret fortov/cykelsti skal højden være mindst 4,00 meter
 • Brandhaner skal holdes frie ved beskæring, så de er synlige og let at se fra vejen. Vær opmærksom på at der skal være mindst 50 cm hele vejen rundt om brandhanen
 • Afstanden fra affaldsbeholder til huse, træer og lignende samt andre beholdere skal være tilstrækkelig stor til, at det er muligt at tømme den/dem – minimum 35 cm. på hver side.

Hvis du som grundejer ikke beskærer din beplantning, kan Hillerød Kommune udføre beskæringen på din regning. Bestemmelserne er fastlagt i Lov om offentlige veje LOV nr. 1520 af 27. december 2014, § 87, stk. 2.

Læs gældende regler for brand- og redningsarealer

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00