Gå til indhold

Affaldsplan 2014-2024Affaldsplan 2014-2024

Hillerød Kommune har i samarbejde med I/S Vestforbrænding udarbejdet kommunens affaldsplan, som blev vedtaget i Hillerød Kommunes byråd i august 2014 gældende for perioden 2014-2024. Den tager udgangspunkt i den nationale Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 og skal leve op til målene i denne.

Hillerøds affaldsplan indeholder en række indsatser til forebyggelse og bedre udnyttelse af affaldet kombineret med indsatser for øget kvalitet og effektivitet i affaldsordningerne. De fleste initiativer gennemføres i samarbejde med I/S Vestforbrænding og de øvrige kommuner i fællesskabet.

Affaldsplanen har tre overordnede mål

  • Mål 1: Ressourcerne skal ud af affaldet
    • Affaldsplanen indeholder indsatser for udvikling af mulighederne for frasortering af de dele af affaldet, som kan bruges igen.
  • Mål 2: Problemstofferne skal ud af affaldet
    • Affaldsplanen indeholder indsatsområder, som arbejder på at frasortere de problematiske stoffer og sikre specialbehandling af denne type affald, inden det ødelægger mulighederne for genanvendelse af det resterende affald.
  • Mål 3: Kommunikation som skaber handling
    • Affaldsplanen indeholder indsatsområder, som arbejder på at sikre, at kommunikationen inspirerer brugerne til handling og understøtte planens initiativer. Det gælder lige fra dialogen til informationen.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00