Gå til indhold

Farligt affald

Hvad er farligt affald?

Eksempler på affald, der klassificeres som farligt affald, er blandt andet olie- og kemikalieaffald, støvende asbestholdigt affald, kabler, som indeholder olie eller tjære, transformatorer eller kondensatorer, som indeholder PCB eller PCT. 

Ny virksomhed

Når du starter ny virksomhed, skal du huske at anmelde dit farlige affald – uanset mængde. Derudover skal du også huske at anmelde, hvis mængden af farligt affald øges væsentligt.

Opbevaring og håndtering af farligt affald

Farligt affald skal opbevares og håndteres, så der ikke kan ske spild eller afdampning til jord, kloak eller luft. Det stiller krav til bl.a. underlag og overdækning af det sted, hvor affaldet opbevares.

Transport og behandling af farligt affald

Bortskaffelse af farligt affald skal ske til et anlæg, der er godkendt til modtagelse af farligt affald, og transport skal ske med transportør eller indsamler, der er godkendt til det.

Modtageanlæg for ikke-genanvendeligt farligt affald anvises af Hillerød Kommune. Hvis der er tale om genanvendeligt farligt affald, skal det ikke anvises særskilt. Virksomheden kan vælge frit, hvem der skal afhente affaldet, og hvor det skal behandles. Du kan finde godkendte indsamlere og genanvendelsesanlæg i Affaldsregisteret

Aflevering af farligt affald på genbrugsstationen

En virksomhed har mulighed for at aflevere op til 200 kg farligt affald om året på genbrugsstationerne.

Hvis virksomheden har mere end 200 kg farligt affald om året, skal man aftale afhentning med et godkendt firma. Du kan finde registrerede transportører i Affaldsregisteret.

Husk at bede pladspersonalet om en kvittering for det farlige affald, du afleverer på genbrugsstationerne. Det er virksomhedens ansvar at få kvitteringen med som dokumentation for, at det farlige affald er bortskaffet korrekt. Spørg altid pladspersonalet til råds, hvis du er i tvivl om reglerne for aflevering af farligt affald.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00