Gå til indhold

Farligt affald

Hvad er farligt affald?

Eksempler på affald, der klassificeres som farligt affald, er blandt andet olie- og kemikalieaffald, støvende asbestholdigt affald, kabler, som indeholder olie eller tjære, transformatorer eller kondensatorer, som indeholder PCB eller PCT. 

Ny virksomhed

Når du starter ny virksomhed, skal du huske at anmelde dit farlige affald – uanset mængde. Derudover skal du også huske at anmelde, hvis mængden af farligt affald øges væsentligt. Anmeldelsen skal ske til Hillerød Kommunes miljøafdeling.

Opbevaring og håndtering af farligt affald

Farligt affald skal opbevares og håndteres, så der ikke kan ske spild eller afdampning til jord, kloak eller luft. Det stiller krav til bl.a. underlag og overdækning af det sted, hvor affaldet opbevares.

Sådan afleverer du dit farlige affald

En virksomhed har mulighed for at aflevere op til 200 kg farligt affald om året på genbrugsstationerne.

Hvis virksomheden har mere end 200 kg farligt affald om året, skal man aftale afhentning med et godkendt firma.

Husk, at bede pladspersonalet om en kvittering for det farlige affald, du afleverer på genbrugsstationerne. Det er virksomhedens ansvar at få kvitteringen med som dokumentation for, at det farlige affald er bortskaffet korrekt. Spørg altid pladspersonalet til råds, hvis du er i tvivl om reglerne for aflevering af farligt affald.

Bortskaffelse af farligt affald ud over 200 kg pr. år, skal ske til et anlæg, der er godkendt til modtagelse af farligt affald, og transport skal ske med transportør eller indsamler, der er godkendt til det. Du kan finde registrerede transportører i Affaldsregisteret.

Modtageanlæg for ikke-genanvendeligt farligt affald anvises af Hillerød Kommune. Hvis der er tale om genanvendeligt farligt affald, skal det ikke anvises særskilt. Virksomheden kan vælge frit, hvem der skal afhente affaldet, og hvor det skal behandles. Du kan finde godkendte indsamlere og genanvendelsesanlæg i Affaldsregisteret

Ja tak

  • Olieaffald, fx smøreolie, spildolie og oliefiltre
  • Kemikalier, fx opløsningsmidler, syrer, baser, insekt- og ukrudtsmidler
  • Maling, lak og lignende
  • Diverse filtre
  • Rengøringsmidler
  • Spraydåser
  • Batterier
  • Lysstofrør og sparepærer
  • Farligt byggeaffald (asbest, PCB, bly, kviksølv, klorparaffiner mv.)
 

Nej tak

  • Medicinrester (kan kun afleveres på apoteket af privatkunder).

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00