Sortering af affald

Det er vigtigt at sortere rigtigt.

Når vi skal genbruge dit affald, er det vigtigt, at de enkelte læs affald er så rene som muligt, for at opnå den bedst mulige genanvendelse.

Klik på den fraktion, du gerne vil læse mere om. Du kan også downloade vores nyeste genbrugsguide her

Restaffald Madaffald Papir Glas

Pap Plast Metal Haveaffald

Småt elektronik Batterier Storskrald Farligt affald

Byggeaffald

Som bygherre er du ansvarlig for, at dit byggeaffald anmeldes og bortskaffes korrekt - også selvom du bruger rådgivere, håndværkere og entreprenører til at styre og udføre arbejdet.

Læs mere om håndtering og anmeldelse af byggeaffald.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00