BatterierBatterier

Batterier kan afleveres følgende steder:

  • I parcel- og rækkehuse kan du lægge batterierne i en klar plastpose på låget af affaldsbeholderen.
  • I de fleste etageejendomme er der opstillet en batteriboks, hvor du kan aflevere dine batterier. Spørg din vicevært, hvor den står.
  • I en del butikker og institutioner står der batteribokse, hvor du kan komme af med batterierne.
  • På genbrugsstationen kan du også aflevere dine brugte batterier.

Hvis du bor i et parcelhus, kan du også bestille en miljøboks til dit farlige affald.

Er boksen fuld?

Hvis batteriboksen i din etageejendom eller ved butikken/institutionen er fuld, kan du kontakte os. Så kommer vi og tømmer den. Husk at oplyse adressen på beholderen. 

Hvor er batteriet?

Man kan dele batterier op i engangsbatterier (husholdningsbatterier og knapceller) og genopladelige batterier. Alle batterier skal afleveres. Husk også de "skjulte" batterier f.eks. batterier i postkort, legetøj, gør-det-selv-værktøj, computere osv.

Hvis batterierne er støbt ind og sidder fast, skal apparatet afleveres som elektronikaffald på genbrugsstationen.

Hvad sker der med batterierne?

Når vi har hentet batterierne, bliver de håndsorteret af specialuddannet personale. Derfor er det vigtigt, at batteriboksene ikke indeholder andet affald. Der må f.eks. under ingen omstændigheder være maling- eller medicinrester, kanyler eller kemikalier i batteriboksene. Efter sortering sendes batterierne enten til genanvendelse eller miljøsikker deponering afhængig af batteriernes indhold.

 

Vidste du, at…

Batterier kan indeholde cadmium, kviksølv og bly, som alle er miljøskadelige tungmetaller, der kan optages i planter og dyr. Via fødekæden kan stofferne derfor ende i vores mad og ophobes i kroppen livet igennem. Store koncentrationer af tungmetaller er sundhedsskadelige og mistænkes for at medføre barnløshed og skader på fostre.

Cadmium er ødelæggende for knogler og nyrer, og kviksølv og bly kan beskadige hjernen og nervesystemet. Endelig kan batterier ikke brænde, så hvis batterier smides i skraldespanden, ender de i affaldsovnene, hvor deres indhold af tungmetaller forurener røgen og slaggen – resterne fra forbrændingen.

De fleste batterier indeholder i dag færre miljø- og sundhedsskadelige stoffer end tidligere, men mange har stadig et meget højt indhold af tungmetaller. Derfor skal ALLE brugte batterier indsamles, uanset hvad der står på batteriet.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00