Gå til indhold

BatterierBatterier

Hvad er batterier?

Man kan dele batterier op i engangsbatterier (husholdningsbatterier og knapceller) og genopladelige batterier. De fleste batterier indeholder i dag færre miljø- og sundhedsskadelige stoffer end tidligere, men mange har stadig et meget højt indhold af tungmetaller. Derfor skal ALLE brugte batterier indsamles, uanset hvad der står på batteriet.

HUSK de "skjulte" batterier f.eks. batterier i postkort, legetøj, gør-det-selv-værktøj, computere, tøj, sko og andet. Batterierne skal skilles fra produktet.

Batterier - sådan sorterer du

 Ja tak

  • Engangsbatterier*
  • Genopladelige batterier*
 

Nej tak

  • Småt elektronik
  • Stort elektronik

*Batterier, der er støbt ind og sidder fast, skal afleveres som elektronikaffald på genbrugsstationen.

Sådan afleverer du dine brugte batterier

I batteriboksen

I de fleste etageejendomme er der opstillet en batteriboks, hvor du kan aflevere dine batterier. Spørg din vicevært, hvor den står. Også i en del butikker og institutioner står der batteribokse, hvor du kan komme af med batterierne.

På genbrugsstationen

På genbrugsstationen kan du også aflevere dine brugte batterier.

I en klar plastpose på låget af rest- eller madaffaldsbeholderen

I parcel- og rækkehuse kan du lægge batterier i en klar 4-liters plastpose (som skal kunne lukkes med en knude), på låget af affaldsbeholderen. Så tager skraldemanden den med. Du kan kun aflevere mindre batterier sådan, f.eks. AA, AAA og knapceller. Større batterier, som computerbatterier skal afleveres på genbrugsstationen.

I miljøboksen

Bor du i et parcelhus, kan du også bestille en miljøboks til dit farlige affald.

Er boksen fuld?

Hvis batteriboksen i din etageejendom eller ved butikken/institutionen er fuld, kan du kontakte os. Så kommer vi og tømmer den. Husk at oplyse adressen på beholderen. 

Hvad sker der med batterierne?

Når vi har hentet batterierne, bliver de håndsorteret af specialuddannet personale. Derfor er det vigtigt, at batteriboksene ikke indeholder andet affald. Efter sortering sendes batterierne enten til genanvendelse eller miljøsikker deponering afhængig af batteriernes indhold.

Vidste du, at…

Batterier kan indeholde cadmium, kviksølv og bly, som alle er miljøskadelige tungmetaller, der kan optages i planter og dyr. Via fødekæden kan stofferne derfor ende i vores mad og ophobes i kroppen livet igennem. Store koncentrationer af tungmetaller er sundhedsskadelige og mistænkes for at medføre barnløshed og skader på fostre.

Cadmium er ødelæggende for knogler og nyrer, og kviksølv og bly kan beskadige hjernen og nervesystemet. Endelig kan batterier ikke brænde, så hvis batterier smides i skraldespanden, ender de i affaldsovnene, hvor deres indhold af tungmetaller forurener røgen og slaggen – resterne fra forbrændingen.

De fleste batterier indeholder i dag færre miljø- og sundhedsskadelige stoffer end tidligere, men mange har stadig et meget højt indhold af tungmetaller. Derfor skal ALLE brugte batterier indsamles, uanset hvad der står på batteriet.

Hvorfor sorterer vi?

Vestforbrænding har lavet en række videoer, der forklarer, hvorfor det er så vigtigt, at vi sorterer.
Videoen om sortering af batterier, kan du se her.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00