Gå til indhold

Håndtering af byggeaffald

Som bygherre er du ansvarlig for, at dit byggeaffald anmeldes og bortskaffes korrekt - også selvom du bruger rådgivere, håndværkere og entreprenører til at styre og udføre arbejdet.

Før du går i gang med en renovering eller nedrivning, skal du anmelde til Hillerød Forsyning, hvad byggeaffaldet består af, og hvor meget der er. Vi skal have din anmeldelse senest 14 dage, før du går i gang, når:

  • affaldet stammer fra en renoverings- eller nedrivningsopgave, som omfatter over 10 m2, eller hvis der er mere end 1 ton affald.

Det forventes, at der inden anmeldelsen er lavet en vurdering af, om der kan forekomme miljøskadelige stoffer i affaldet, og at vurderingen er dokumenteret. Arbejdet kan standses, hvis der er mistanke om, at der sker en utilsigtet spredning af miljøskadelige stoffer til affaldsstrømmen eller omgivelserne.

Du kan som bygherre få råd og vejledning til hvilke regler, der gælder, og hvordan du skal gribe sagen an, når du skal i gang med en opgave, som vil resultere i større eller mindre mængder bygge- og anlægsaffald i denne vejledning.

Skadelige stoffer i bygninger

Der findes en række problematiske stoffer og materialer i bygge- og anlægsaffald, som vi ikke ønsker spredt i naturen eller blandet med uforurenet/rent bygge-
affald. Materialer, der indeholder skadelige stoffer, skal derfor sorteres for sig, så de ikke blandes sammen med uforurenet/rent affald.

Byggeaffald skal så vidt muligt genbruges eller genanvendes. Derfor skal affaldet være rent – dvs. fri for miljøbelastende stoffer – og det skal sorteres, inden det bliver kørt væk.

Særlige regler for PCB

Der gælder særlige regler for arbejder, der berører bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, da der er risiko for, at de indeholder PCB. Derfor skal der foretages en screening og evt. kortlægning (jf. affaldsbekendtgørelsens §§ 78 og 79).

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00