Gå til indhold

Farligt affaldFarligt affald

Farligt affald fra husholdninger skal afleveres på genbrugsstationen – og helst i den originale emballage. Hvis det ikke er muligt, så skriv tydeligt, hvad emballagen indeholder.

Farligt affald skal opbevares og transporteres i tæt emballage, som er beregnet til transport af farligt affald og skal anbringes, så det er let at konstatere eventuelle utætheder.

Farligt affald - sådan sorterer du

Ja tak 

 • Lysstofrør og sparepærer
 • Kemikalierester
 • Olierester
 • Spraydåser
 • Malingrester og lak
 • Insekt- og plantegift
 • Plantegødning (kunstgødning)
 • Kviksølvtermometre
 • Produkter med faresymboler
 

 Nej tak

 • Medicinrester og -emballage
 • Kanyler
 • Trykflasker
 • Selvantændelige klude og væsker
 • Spidse og skarpe genstande
 • Fyrværkeri og sprængstoffer

 

Hvis du bor i et parcelhus, kan du også bestille en miljøboks til dit farlige affald.

Andre afleveringssteder

Maling og terpentin kan du aflevere hos farvehandlerne. Medicinrester, kanyler og kviksølvtermometre kan du aflevere på apoteket. Batterier kan du aflevere i en frysepose på låget af din affaldsbeholder og i batterispandene, der står rundt om i byen.

Miljøskab

I fem bebyggelser kan farligt affald afleveres i et særligt miljøskab, der er sat op i affaldskur/-pladsen. Miljøskabet er aflåst, og nøglen har viceværten. Nedenfor kan du se, hvilke bebyggelser det drejer sig om.

Er du i tvivl, så spørg viceværten.

Her står der et miljøskab

 • Fredskovhellet 36 – 54
 • Sophienborg Alle 1 og 2A-D
 • Frederikshave 2 – 36
 • Havrevangen
 • Horsevænget

Når jeres miljøskab skal tømmes, bedes I sende en mail til SMOKA.

Hvad sker der med dit farlige affald?

Det farlige affald bliver sendt til specialbehandling, og mest muligt bliver genbrugt.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00