Gå til indhold

HaveaffaldHaveaffald

Hvad er haveaffald?

Haveaffald er grene, blade og – med enkelte undtagelser - diverse afklip, som du skal af med, når du har været i haven.

Haveaffald er ikke jord

Men du kan aflevere jord svarende under 1 m3 på genbrugsstationen.

Flytning af jord skal meldes til kommunen via Jordweb. Du kan læse mere om flytning af jord på Hillerød Kommunes hjemmeside her

Haveaffald – sådan sorterer du

Ja tak

 • Hæk- og græsafklip
 • Grene max. 2 m. lange og 10 cm. i diameter
 • Plantedele
 • Bambus
 

Nej tak

 • Bambusrødder
 • Trærødder
 • Stød
 • Jord og småsten
 • Bearbejdet træ (paller og brædder)
 • Træ med søm og skruer
 • Metal (hegnspæle, haveredskaber og lign.)

Sådan afleverer du haveaffald

Genbrugsstationen

Alt haveaffald kan afleveres på genbrugsstationen. Hvis du transporterer haveaffaldet i sække, skal de være klare, og indholdet skal tømmes ud af sækkene på genbrugsstationen. 

Haveaffaldsordningen – med tilmelding

Du kan tilmelde dig afhentning af haveaffald to gange om året. Når du stiller dit haveaffald ud til afhentning, skal du sørge for, at det kun indeholder plantedele. Forarbejdet træ, sten, jord, hele stammer og trærødder kan afleveres på Genbrugsstationen.

OBS: Haveaffaldet skal ligge løst. Afhentning af haveaffald via haveaffaldsordningen må IKKE være i sække, da haveaffaldet bliver hentet af en bil, som løfter affaldet op med grab. Det skal derfor være fri af husmure, rækværker, mv. samt fri af luftledninger og overhængende vegetation. Der må heller ikke stå biler i vejen. Det kan ske, at der efterlades mindre mængder af blade, jord eller andet. Dette fejes ikke op af vognmanden.   

Tilmeld dig senest mandagen i ugen før, der hentes haveaffald eller flises grene i dit distrikt. Tilmeld dig via Mit affald

Hjemmekompostering

Du kan vælge at hjemmekompostere dit haveaffald. Det er godt for miljøet at kompostere haveaffald hjemme i haven. Læs mere her.

Afbrænding

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at afbrænde haveaffald. Læs mere om bestemmelser for afbrænding af have/parkaffald her.

Læs mere om haveaffald på Mit affald.

Hvad sker der med dit haveaffald?

Det haveaffald der afleveres på Genbrugsstationen, transporteres til Gemidan A/S i Tulstrup. Her omdannes det til kompost, som kan hentes på Genbrugsstationen i løbet af foråret.

Flisning af grene

Læs mere om flisning af grene her.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00