Gå til indhold

Mad- & drikkekartoner

Mad-og drikkekartoner fra husholdninger kan afleveres på genbrugsstationen. De afleveres i de 660 l. rullecontainere placeret ved infohuset midt på genbrugsstationen. 

Hvad kan jeg aflevere i denne beholder:

Mad-og drikkekartoner fx.:

 • Mælkekartoner
 • Yoghurtkartoner, skyllede
 • Kartoner til drikke fx. juice, kakao, saft og lign.
 • Kartoner til mad fx. flåede tomater, bønner og lign.

I samme beholder kan du desuden aflevere husholdningsplast, som fx:

 • Plastflasker (uden pant)
 • Plastdunke (fra fx. rengøringsmidler med faremærket ”sundhedsfare” eller sæbe)
 • Plastbakker og -bøtter
 • Plastlåg
 • Plastposer (uden metalfilm)
 • Plastfolier og -film
 • Bobleplast
 • Omslag til cd’er og dvd’er
 • Plastlegetøj (uden elektronik)
 • Plastservice (ikke flamingo)

Hvor rent skal mit affald være?

Mad- og drikkekartoner, samt plast skal være tømt for indhold, men behøver ikke at være skyllet (undtaget yoghurtkartoner, som skal skylles for rester). 

Må jeg aflevere mad-og drikkekartoner i en plasticpose?

Ja.

Hvad sker der med plast, mad- & drikkekartoner, når det er blevet afhentet? 

Efter afhentning af HCS bliver det kørt til Marius Pedersen, hvor det presses og omlastes. Herefter køres det til sorteringsanlæg i Tyskland. Der findes i øjeblikket ingen danske anlæg med samme teknologi, hvilket er grunden til, at mad- og drikkevarekartoner pt. køres til anlæg i vores nabolande. På sorteringsanlægget udsorteres det til genanvendelse i forskellige plasttyper (fx. PP, PET, HDPE osv.) og mad- og drikkekartoner med såkaldte NIR-skannere, der kan ”kende” forskel på de forskellige materialer.

Vestforbrænding har lavet en lille film der viser hele processen for plast, som kan ses nedenfor. Filmen er lavet for plast, men processen er den samme, bortset fra, at der fremadrettet også vil være mad- og drikkekartoner sammen med plasten, når den sorteres. Mad- og drikkekartoner består ofte af en blanding af papirfibre og plastik (Tetrapak, Europak mfl.). Papirmateriale fra mad- og drikkekartoner kan genanvendes, mens plasten og aluminiummet fra kartonerne pt. brændes og bliver til energi. Vi håber på sigt at få aftale med et anlæg, som også kan genanvende plast og aluminium fra kartonerne.

Du kan finde svar på yderligere oftest stillede spørgsmål her.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00