MadaffaldMadaffald

Dit madaffald indeholder værdifulde ressourcer, der ellers vil gå tabt, hvis vi ikke genanvender dem.

Alle villaer og rækkehuse sorterer deres madaffald har derfor som udgangspunkt en beholder på 140 liter til madaffaldet, som bliver tømt hver 14. dag.

Se video omkring hvad der sker med dit madaffald her

Beholder til køkkenet og poser til madaffald

Vi vil gøre det let at komme af med dit madaffald. Derfor får du en lille grøn beholder til køkkenet sammen med komposterbare madaffaldsposer til at sætte i. 

Mangler du poser til madaffaldet?

Bor du i villa eller rækkehus, og er du ved at løbe tør for poser til dit madaffald, skal du binde en tom pose om håndtaget på din rest- eller madaffaldsbeholder. Når skraldemanden tømmer din beholder, vil han lægge en ny rulle poser til dig.

Boligselskaber og grund- og ejerforeninger med fælles materiel skal bestille poser samlet til hele foreningen ved at sende en mail til affald@hfors.dk. HUSK at oplyse, hvor poserne skal afleveres (fx. ejendomskontor, fælleshus, mv.) og en adresse herpå.

Ja tak

 • Alt madaffald uden emballage – tilberedt og råt
 • Brugt køkkenrulle
 • Frugt og grønt (Dog ikke nedfaldsfrugt, som bør hjemmekomposteres eller på Genbrugsstationen)
 • Kød, knogler og ben
 • Skaldyr
 • Æggeskaller
 • Pålæg
 • Kaffegrums og teposer
 • Afklippede blomster (ikke haveafklip)

Nej tak 

 • Bleer
 • Vatpinde
 • Engangsklude
 • Cigaretskodder
 • Karklude og andre tekstiler
 • Mælke- og juicekartoner
 • Plastikemballage
 • Glas
 • Metal
 • Farligt affald
 • Haveaffald (herunder også nedfalden frugt som bør hjemmekomposteres eller på Genbrugsstationen)
 • Jord
 • Kattegrus
 • Døde dyr (læs mere om bortskaffelse af døde dyr)

Er du i tvivl, om affaldet er madaffald - så læg det i affaldsspanden til restaffald. Inden du smider dit madaffald i beholderen, skal du huske at slå knude på posen. På den måde undgår du, at affaldet løber ud i spanden eller kommer til at lugte grimt.

Hvad sker der med dit madaffald?

Vi udskifter de gamle bionedbrydelige poser udskiftes til nye madaffaldsposer, som er lavet af genbrugsplast. Du må kun bruge de nye madaffaldsposer til indsamling af madaffald.

De nye madaffaldsposer, lavet af genbrugsplast, er stærkere, mere tætte og holder bedre end de tidligere bionedbrydelige poser. Det betyder, at du nu bedre kan undgå lugtgener og udfordringer med maddiker, hvis du husker at binde en stram knude på posen.

Du vil få leveret de nye madaffaldsposer på samme måde, som du hidtil har fået dine poser leveret.

Hvorfor skifter vi til indsamling af madaffald i plastposer?

Da vi tilbage i 2014 indførte madaffaldsordningen, blev det indsamlede madaffald sendt til bioforgasning på Biovækst oppe ved Holbæk. Behandlingen foregik ved, at hele posen med indhold indgik samlet i bioforgasningsprocessen. Den afgassede masse, der var tilbage, blev spredt på markerne som gødning.

Pr. 1. januar 2017 skiftede vi modtageranlæg. Det indsamlede madaffald sendes nu til Gemidan ved Holsted, hvor indsamlingsposerne sprættes op, så madaffaldet kommer ud. Indsamlingsposerne sorteres efterfølgende fra og sendes til forbrænding. Der er derfor ikke længere behov for, at anvende bioposerne, når de alligevel sorteres fra i processen. Plastposer er desuden langt nemmere at sortere fra i processen fremfor bioposerne, som har tendens til at trevle, og derved er svære at sortere ud af madaffaldet. Yderligere klæber madaffaldet mere til bioposerne end til plastposerne, hvorved madaffald går til spilde.
Madaffaldet omdannes til en flydende, pumpbar masse, som sendes til afgasning på et biogasanlæg.

VIDSTE DU...

... at vi i 2016 indsamlede cirka 1.833 ton madaffald?

SOMMERTØMNING

Hvis du i løbet af sommeren har behov for yderligere tømning af din madbeholder, kan du tilmelde dig sommertømning i juni, juli og august måned. Se også de 7 gode råd længere nede på siden.

Sommertømning er en ugentlig tømning af enten en 140 l madbeholder, 400 l madbeholder eller en nedgravet madbeholder i månederne juni, juli og august. Når du tilmelder dig, tilmelder du dig for resten af perioden.

Såfremt du bestiller sommertømning i starten af indeværende måned, fx for juni måned, er det vigtig at du senest bestiller om torsdagen op til ugen hvor den 1. ekstra tømning skal finde sted. Hvis du venter til om fredagen, kan der, af hensyn til planlægningen gå op til 3 uger inden ordningen træder i kraft på adressen, og du betaler stadig for hele måneden.
Det betyder, at det er mest optimalt at du altid bestiller inden en måneds start, så du kan få begge ekstra tømninger.

Ex. Hvis din normaltømning af madaffaldsbeholderen i juni ligger i lige uger, skal du bestille din sommertømning senest den sidste torsdag i maj. Hvis du venter med at bestille til fredag den 31. maj, går der 3 uger inden du får den første ekstra tømning.
Til gengæld hvis din normaltømning i juni ligger i ulige uger, og du bestiller på de ovenstående datoer, vil du få tømt førstkommende lige uge.

 • Prisen for ugetømning af en 140 l madbeholder pr. måned, du tilmelder dig, er kr. 150,00 kr. inkl. moms.
 • Prisen for ugetømning af en 400 l madbeholder pr. måned, du tilmelder dig, er kr. 175,00 kr. inkl. moms.
 • Prisen for ugetømning af en underjordisk madbeholder/molok pr. måned, du tilmelder dig, er 1.237,50 kr. inkl. moms.

BEMÆRK! Din tilmelding er bindende og du betaler for hele måneder.

TILMELD DIG  

 7 GODE RÅD - minimer risikoen for lugtgener og problemer med fluer og maddiker.

Hvis du følger disse syv gode råd, minimerer du risikoen for lugtgener og problemer med fluer og maddiker.

 • Dryp madaffaldet godt af
 • Luk posen med en knude 
 • Skift posen hver 2. dag
 • Læg posen forsigtigt i spanden, så der ikke går hul på den
 • Stil din udendørs spand til madaffald i skyggen
 • Hold låget på affaldsspanden lukket
 • Vask din affaldsspand med vand og sæbe efter behov

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00