Gå til indhold

MadaffaldMadaffald

Hvad er madaffald?

Alt madaffald uden emballage – tilberedt og råt.

Madaffald - sådan sorterer du

Ja tak

 • Alt madaffald uden emballage
 • Frugt og grøntsager (ikke nedfaldsfrugt)
 • Kød, knogler og ben
 • Brød
 • Æggeskaller
 • Skaldyr
 • Brugt køkkenrulle
 • Brugte kaffefiltre og kaffegrums
 • Brugte teposer
 • Afklippede blomster (ikke haveafklip)
 

Nej tak

 • Emballage
 • Bionedbrydelige produkter (bl.a. æggebakker, mælkekartoner og plastposer)
 • Æggebakker
 • Mælke- og juicekartoner
 • Pizzabakker
 • Bleer
 • Vatpinde
 • Engangsklude og andre tekstiler
 • Cigaretskodder
 • Haveaffald, jord og nedfaldsfrugt
 • Kattegrus og dyrestrøelse
 • Døde dyr (bortskaffelse af døde dyr)

Sådan afleverer du madaffald

I beholder til madaffald

Læg madaffaldet i de udleverede poser til madaffald. Husk at slå knude på posen, inden du smider den i beholderen til madaffald.

Er du i tvivl, om affaldet er madaffald, så læg det i affaldsspanden til restaffald.

OBS! Sådan får du nye poser til madaffaldet:

Bor du i villa og rækkehus: Bind en tom pose om håndtaget på din rest- eller madaffaldsbeholder. Når skraldemanden tømmer din beholder, vil han lægge en ny rulle poser til dig på låget.

Bor du i en bolig tilknyttet et boligselskab eller grund- og ejerforeninger: Der skal bestilles poser samlet til hele foreningen ved at sende en mail til affald@hfors.dk.

Husk at oplyse, hvilken adresse og til hvem poserne skal afleveres til (fx. ejendomskontor, fælleshus, mv.).

Hvad sker der med madaffaldet?

Det indsamlede madaffald sendes til Gemidan ved Holsted, hvor indsamlingsposerne sprættes op, så madaffaldet kommer ud. Indsamlingsposerne sorteres efterfølgende fra og sendes til forbrænding.

Madaffaldet omdannes til en flydende, pumpbar masse, som sendes til afgasning på et biogasanlæg. Energien fra bioforgasningsprocessen bliver udnyttet til el og varme. Den afgassede masse, der er tilbage, bliver spredt på markerne som gødning.

Se video omkring hvad der sker med dit madaffald her

Beholder til køkkenet og poser til madaffald

Vi vil gøre det let at komme af med dit madaffald. Derfor får du en lille grøn beholder til køkkenet sammen med komposterbare madaffaldsposer til at sætte i. 

Hvis du følger disse syv gode råd, minimerer du risikoen for lugtgener og problemer med fluer og maddiker.

 • Dryp madaffaldet godt af
 • Luk posen med en knude 
 • Skift posen hver 2. dag
 • Læg posen forsigtigt i spanden, så der ikke går hul på den
 • Stil din udendørs spand til madaffald i skyggen
 • Hold låget på affaldsspanden lukket
 • Vask din affaldsspand med vand og sæbe efter behov

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00