MetalMetal

Hvad er metal?

Metalaffald er emballage og genstande som primært består af jern og metal, og som ikke indeholder elektronik eller farligt affald.

Vi skelner mellem STORT og SMÅT metal.

Småt metal – sådan sorterer du

         

Sådan afleverer du småt metal

I rummet/beholderen til metal

HUSK at metalaffaldet ikke må indeholde mad, og konservesdåser skal være tomme.

Kan det ikke være i rummet/beholderen til metal, så bortskaf det som stort metal.

På genbrugsstationen

Stort metal – sådan sorterer du

         

Sådan afleverer du stort metal

Til storskrald Stil stort metal frem til fortovet, når vi henter storskrald.

På genbrugsstationen

Hvad sker der med metalaffaldet?

Jern og metal kan genbruges uendeligt mange gange og bruges bl.a. i produktionen af cykler, gryder og dåser.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00