Gå til indhold

PapiraffaldPapir

Papir er en værdifuld ressource, som skal genbruges i stedet for at blive brændt sammen med dagrenovationen. Stort set alt papir fra husholdningen kan du aflevere til genbrug.

Alle parcel- og rækkehuse har en 140 liters beholder til papir, som tømmes hver 7. uge. Se datoer for afhentning i Mit affald.

Du kan også aflevere dit papir i genbrugskuberne, der står centrale steder i kommunen eller på genbrugsstationen. Find din nærmeste papirkube.

OBS! Du har mulighed for at aflevere papir med personfølsomme oplysninger i en beholder på genbrugsstationen.

Hvad er papiraffald?

I princippet kan alt det papir, der kommer ind ad din brevsprække, genbruges. HUSK, at det altid skal være rent og tørt.

Papir - sådan sorterer du

Ja tak

 • Aviser
 • Reklamer
 • Printerpapir
 • Kuverter og breve
 • Magasiner og ugeblade
 • Tegneserier
 • Bøger med blød ryg
 

Nej tak

 • Mælke- og juicekartoner
 • Pizzabakker
 • Æggebakker
 • Gavepapir og gavebånd
 • Havregryns- og melposer
 • Pap og karton

Affaldets Vej

Hvad sker der med dit papiraffald?

Når dit papiraffald er blevet indsamlet, sender vi det til en behandlingsvirksomhed, hvor det bliver sorteret og inddelt i over 60 forskellige grupper. Papiret bliver også renset for tryksværte og andet, så det er rent igen. Så bliver det presset til store papirballer, der bliver solgt til produktionsvirksomheder.

Produktionsvirksomhederne laver en grød af papirfibre med en blanding af helt nye fibre og genbrugsfibre for at lave nyt papir. Blandingsforholdet afhænger af, hvilken slags papir der skal laves.

Papir kan genbruges op til syv gange. Derfor er det vigtigt, at vi sorterer vores papir fra, så det ikke havner i restaffaldet.

Det brugte papir kan for eksempel blive til nyt skrivepapir, kuverter, aviser, køkkenrulle, toiletpapir, lommetørklæder og kaffe- og tefiltre.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00