Gå til indhold

RestaffaldRestaffald

Alle villaer og rækkehuse har en beholder til restaffald. Beholderen er som udgangspunkt på 190 liter og bliver tømt hver 14. dag.

Hvad må jeg komme i beholderen til restaffald?

Restaffald er det affald, der er tilbage, når du har sorteret fra til genbrug og madaffald, og når du har afleveret farligt affald til specialbehandling på genbrugsstationen.

Restaffald - sådan sorterer du

Ja tak

 • Pizzabakker
 • Snavset emballage
 • Bleer
 • Cigaretskod
 • Sod og aske (emballeres)
 • Opfej (emballeres)
 • Støvsugerposer (emballeres)
 • Dyrestrøelse og husdyrgødning (emballeres)
 • Kattegrus (emballeres)
 • Poser med metalinderside, fx fra chips og kaffe
 

Nej tak

 • Genanvendeligt affald
 • Mælke- og juicekartoner
 • Farligt affald (f.eks. elsparepærer og batterier)
 • Tekstiler
 • Døde dyr
 • Sten og jord
 • Storskrald


Støvet, fedtet, vådt og uhygiejnisk affald skal du pakke godt ind. Det samme gælder spidse og skarpe genstande. Læg aldrig varm aske og gløder i restaffaldsbeholderen.

Affaldets Vej

I tvivl?

Hvis du er i tvivl, om affaldet fx er madaffald eller restaffald, skal du lægge det i beholderen til restaffald. En smule restaffald i den forkerte spand kan ødelægge et helt læs genanvendeligt affald som madaffald, pap eller papir.

Hvad sker der med restaffaldet?

Når vi henter dit restaffald, bliver det kørt til Vestforbrænding i Glostrup, hvor det bliver brændt. Energien fra forbrændingsprocessen bliver udnyttet til el og varme. Vestforbrænding producerer el til omkring 80.000 husstande og varme til omkring 75.000 husstande.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00