Gå til indhold

Sortering i 10 fraktioner

Snart skal vi sortere på 10 måder i Hillerød

I Hillerød Kommune er borgerne rigtig gode til at sortere deres affald, og der bliver sorteret som aldrig før: Mad, plast, metal, pap, papir, glas og farligt affald.

Det er rigtig godt, for det betyder, at vi kan genbruge og genanvende meget mere. Og nu er det endelig ved at være tid til, at vi kan begynde at sortere mad-og drikkekartoner.

Nye regler for affaldssortering

Vi er heldigvis allerede langt her i Hillerød i forhold til at opfylde de nye regler om affaldssortering. De nye regler betyder, at vi går fra at sortere i otte affaldsgrupper – fraktioner – til 10 forskellige fraktioner. I første omgang tilføjes mad-og drikkekartoner, og på lidt længere sigt skal vi også sortere tekstiler.

Mad-og drikkekartoner kan allerede nu udsorteres og afleveres på genbrugsstationen, og næste trin er at få plads til og gøre sorteringen mulig allerede hjemme i husstanden. Derfor justerer vi på den nuværende affaldsordning.

Den fremtidige ordning skal leve op til de nationale krav om, at alle fraktioner kan hentes på den enkelte matrikel (glas undtaget), men der må samtidig kun være fire beholdere hos den enkelte husstand.

Har du din egen beholder?

Vi ændrer på sammensætningen af beholdertyperne hos parcel-og rækkehuse med individuelle beholdere, så vi kan indsamle flere fraktioner i én beholder. Beholderen vil i stedet blive opdelt i to rum, så du kun skal have fire beholdere stående. Du kan forvente en ændring af den nuværende beholdersammensætning i starten af 2023.

Deler du beholder med andre?

I etageejendomme og parcel-og rækkehuse med fælles opsamlingsmateriel skal beholderkapaciteten justeres, så det passer med den ændrede sammensætning af affaldet. Det vil være individuelt for den enkelte ejendoms-, grund- eller ejerforening, hvor meget justering der er påkrævet, og I kan forvente at blive kontaktet af Hillerød Forsyning i løbet af 2022.

Vi glæder os til at komme i gang med indsamling af både mad-og drikkekartoner og på sigt også brugte tekstiler.
Det er vigtigt for os, at den nye ordning både lever op til de nye krav fremsat af regeringen, og at den samtidig gør det muligt at udnytte ressourcerne bedst muligt.

Derfor har vi stort fokus på at gøre det så effektivt og bæredygtigt som muligt, og vi justerer tømmefrekvenser og beholderkapacitet, så det matcher behovene hos jer, der bor i kommunen.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere, kan du følge med her på hjemmesiden, hvor vi løbende deler opdateringer om den nye affaldssortering. Husk også at læse det kommende nyhedsbrev, hvor vi fortæller meget mere om, hvad det betyder for dig. Nyhedsbrevet udsendes til samtlige husstande i kommunen i december.

Affaldssortering i 10 typer affald: Parcel- og rækkehuse

Affaldssortering i 10 typer affald: Etageejendomme

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00