Gå til indhold

Affaldssortering i 10 typer affald: Etageejendomme

Sortering i 10 affaldstyper er med til at sikre, at mest muligt affald kan genanvendes. Jo mere vi sorterer, jo mere affald kan vi genanvende.

I boliger med fælles affaldsbeholdere vil der kun ske mindre ændringer i sammensætningen af beholdere, når vi gør klar til at sortere 10 forskellige typer affald. Som beboer vil du derfor langt hen ad vejen skulle sortere, som du er vant til

Du får mere information

Du vil modtage et brev samt en ny sorteringsvejledning, når du kan gå i gang med den nye sortering.

Hurtigt overblik

Mad- & drikkekartoner indfases i 2022

I etageejendomme og områder med tæt/lav bebyggelse med fælles affaldsbeholdere skal I som noget nyt sortere mad- & drikkekartoner sammen med plasten. Sortering af mad-og drikkekartoner bliver indført løbende i 2022 i de forskellige områder i kommunen, fordi det kræver dialog med den enkelte bolig-, ejer- eller andelsforening at finde ud af, hvilke beholdere der er brug for. Mad- & drikkekartoner skal indsamles sammen med plast.

Plast eftersorteres i forvejen på modtageanlægget hos Vestforbrænding, og anlægget kan også sortere mad- & drikkekartoner fra. Det er allerede nu muligt at aflevere mad- & drikkekartoner og plast på genbrugsstationen.

Farligt affald i miljøbokse eller -skabe

Etageejendomme skal også have røde bokse eller et miljøskab til farligt affald, hvis det ikke allerede findes i ejendommen. Så kan du nemt aflevere miljøfarligt affald og småt elektronik.

Poseindsamling for tekstiler

Vi forventer, at tekstiler i mindre etageejendomme i fremtiden skal indsamles som en poseordning via storskraldsordningen. Denne ordning er endnu ikke vedtaget. Ordningen vil være til tøj og tekstiler, som ikke længere kan bruges, fordi det måske er gået i stykker eller er meget slidt. Brugbart tøj skal stadig afleveres til genbrug.

Glas

Du skal fortsat aflevere glas i de offentlige kuber.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00