Gå til indhold

Affaldssortering i 10 typer affald: Parcel- og rækkehuse

Sortering i 10 affaldstyper er med til at sikre, at mest muligt affald kan genanvendes. Jo mere vi sorterer ved husstanden, jo mere affald kan vi genanvende.

Ny beholdersammensætning

For at vi kan komme i mål med indsamling af 10 forskellige typer affald ved parcelhuse og rækkehuse, vil du opleve, at der sker en ændring i den beholdersammensætning, som du har nu.
Det er nødvendigt, at flere typer affald indsamles i to-kammerbeholdere, og at det affald, der fylder meget, indsamles i beholdere med et enkelt rum. På den måde kan vi undgå, at affaldet sætter sig fast i beholderne, og at beholderne ikke kan tømmes. Du får maksimalt fire beholdere samt en miljøboks til farligt affald. Udskiftningen af beholderne forventes at ske i starten af 2023.

Du får mere information

Inden du skal til at sortere anderledes, end du gør i dag, vil du få mere information om, hvad der sker, og hvornår du får de nye beholdere. Sammen med beholderne vil du også modtage en grundig vejledning i, hvordan du skal sortere dit affald.

Hurtigt overblik

Mad- & drikkekartoner og plast skal i samme beholder

Mad- & drikkekartoner skal indsamles sammen med plast. Plast eftersorteres i forvejen på modtageanlægget hos Vestforbrænding, og anlægget kan også sortere mad- & drikkekartoner fra, så de også bliver genanvendt. Du kan allerede nu aflevere dine mad & drikkekartoner og plast på genbrugsstationen.

Farligt affald i miljøbokse

Alle parcel-og rækkehuse skal have en rød boks til farligt affald. Det gør det nemt at aflevere miljøfarligt affald. Batterier og elektronik vil fortsat også kunne afleveres i en gennemsigtig pose, som lægges på låget af mad-og restaffaldsbeholderen.

Poseindsamling for tekstiler

Vi forventer, at tekstiler i fremtiden skal indsamles som en poseordning via storskraldsordningen. Denne ordning er endnu ikke vedtaget. Ordningen vil være til tøj og tekstiler, som ikke længere kan bruges, fordi det måske er gået i stykker eller er meget slidt. Brugbart tøj skal stadig afleveres til genbrug.

Glas

Du skal fortsat aflevere glas i de offentlige kuber.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00