Gå til indhold

StorskraldStorskrald

Hjælp din skraldemand og sorter dit storskrald korrekt, så er det nemmere for ham at samle det ind.

En stor del af dit affald kan genanvendes. Stil derfor hver fraktion for sig, f.eks. pap, jern og metal, ting af plast og elektronik samt større genstande ikke egnet til genanvendelse. Som noget nyt medtager vi nu skærme i storskraldsordningen. Skærme kan bl.a. være tv og computerskærme.

 Affald må kun afleveres i klare plastsække - se nedenfor, hvad der skal afleveres i klare plastsække.

Hver enhed må højst veje 15 kg. Dette gælder ikke for hårde hvidevarer, madrasser og elektronik. 

Dit storskrald er ikke taget med

Det kan for eksempel skyldes, at du ikke har sorteret dit storskrald i forskellige fraktioner eller har lagt tingene ud i sække, der ikke er gennemsigtige. Du må efterfølgende selv bringe affaldet til genbrugsstationen. Vi kommer ikke tilbage og henter uafhentet affald.

Placering af dit storskrald

Storskrald skal stilles på fortovet eller i rabatten inden kl. 06.00 på den først angivne afhentningsdag, dog tidligst 2 dage inden afhentningsdagen. Placering må ikke genere fodgængere og kørende trafik. Bemærk, storskrald placeret inde på matriklen medtages ikke.

Hvis lokale forhold ikke muliggør overholdelse af placeringsreglerne, skal storskraldet placeres helt ud til skel og tydeligt være mærket ”storskrald”.

Bemærk, at storskraldet altid skal være placeret ud til en fælleskørevej beregnet til tunge køretøjer (minimum 18 tons). Har du derfor skel ud til et stisystem, gågade eller lign. eller bor du i en landejendom, hvor der er begrænset adgang for tunge køretøjer (minimum 18 tons), kontakt da Hillerød Forsyning på affald@hfors.dk, så finder vi en løsning i forhold til placering.

Storskrald afhentes ikke fra baggårde.

Hvad er storskrald?

Definitionen af storskrald i vores regulativ §22.1 er, at storskrald er "kasseret indbo og inventar (som ville falde ud, hvis hus og have blev vendt på hovedet, eller som man ville tage med ved flytning)". Byggeaffald indgår ikke som en del af ordningen (herunder paller, brændetårne, hegn og hegnspæle, indbyggede skabe, mv.).

Pap og karton

PAP OG KARTON - skal være rent, klappet sammen og bundet med snor. HUSK pizzabakker er dagrenovation og medtages IKKE.

Hård plast

HÅRD PLAST - f.eks. spande, legetøj og dunke. Dunke skal være tomme og let skyllede, og der må ikke være faremærke på. Små genstande skal afleveres i klare sække.

Jern og metal 

JERN OG METAL - max 2 m. - f.eks. metaldåser, barnevogne, møbler med jernstel og cykler (sidstnævnte medtages kun, hvis det er mærket "storskrald"). Små metalgenstande skal afleveres i klare sække.

Stort elektronik

STORT ELEKTRONIK - f.eks. komfurer, vaskemaskiner, tørretumblere, køleskabe og skærme. Skal være tømt for indhold.

Småt elektronik 

SMÅT ELEKTRONIK - f.eks. mobiltelefoner, radioer, kameraer video/DVD, musikanlæg, højttalere, barbermaskiner, værktøj og køkkenmaskiner. Skal afleveres i klare sække.

Småt brændbart

REST EFTER SORTERING - max 1 m. - f.eks. indbo, legetøj, flamingo. Husk, hvis du bruger sække, skal det være i klare plastsække. Husk, små genstande skal afleveres i klare plastsække.

Stort brændbart  

STORSKRALD - max 2,5 m. - f.eks. møbler, ikke-indbyggede skabe (skal skilles ad), tæpper (skal skæres i mindre stykker), parasoller og lign.

Storskrald - sådan sorterer du

Ja tak

 • Indbo og møbler
 • Havestole og -hynder
 • Hårde hvidevarer
 • Gulvtæpper
 • Malerier
 • Småt og stort elektronik
 • Skærme
 • Pap og karton (foldet og bundtet)
 • Tøj og sko (i klare plastsække)
 • Hård plast
 • Jern og metal (max 2 meter)
 

Nej tak

 • Byggeaffald (herunder indbyggede skabe, paller, mur- og nagelfast indbo o.lign.)
 • Emballage
 • Farligt affald
 • Porcelæn/keramik/stentøj
 • Beton
 • Granit
 • Parasolfødder og lignende
 • Papir
 • Flasker
 • Glas
 • Spejle
 • Bildele
 • Fliser/mursten/beton
 • Isoleringsmateriale
 • Vinduer/døre
 • Håndvaske, toiletter og lignende
 • Imprægneret træ
 • Kemikalier/malingrester
 • Batterier
 • Dagrenovation (rest- og madaffald)
 • Haveaffald
 • Klaver
 • Bøger

 

BEMÆRK! Andet affald (undtagen rest- og madaffald), der ikke indsamles via storskraldsordningen, kan afleveres på genbrugsstationen.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00