Storskrald

Vi afhenter storskrald i fastlagte uger hos alle private husstande, etageboliger, rækkehuse, sommerhuse og kolonihaver, der tilmelder sig. Se hvordan dit storskrald skal sorteres og stilles frem og tilmeld dig her

Genbrugsstationen i Solrødgård Klima- og Miljøpark har givet så gode muligheder for at aflevere haveaffald.

Det har givet mulighed for at gentænke indsamlingsordningerne, og på den baggrund er flis- og haveaffaldsordningen blevet nedlagt. Du kan følge udviklingen på vores hjemmeside, og via nyhedsbrevet der kommer i første halvdel af 2019.

Afhentningsdatoer 2019

FØRST - find dit DISTRIKT i vejregisteret. Tallet i den blå kolonne ud af dit vejnavn er dit distrikt-nummer.

Se datoerne for hvornår vi afhenter storskrald i dit distrikt, i skemaet nedenfor.

Ændringer i storskraldsordningen pr. 6. marts 2019

Der afhentes fortsat storskrald 4 gange årligt men efter 6. marts 2019 ændres ordningen til ikke længere at være en tilmeldeordning.

Det betyder, at du ikke længere behøver at tilmelde dig for at få afhentet storskrald, men blot skal stille det frem på fortovet på afhentningsdagen.

Bemærk at ændringen betyder, at vi er nødt til at ændre distrikterne for storskrald. Der kommer mere information ud omkring ændringerne i 1. halvår af 2019 i form af et nyhedsbrev.

Tilmelding – senest mandag i ugen før!

Tilmeld dig gerne i god tid og senest mandagen i ugen før. Du skal oplyse, hvilken slags affald – og hvor meget affald du har. Det hjælper os i vores planlægning. Tilmeld dig via Din Affaldsplan.

etageboliger skal tilmelding til storskrald koordineres. Spørg eventuelt din administrator/udlejer/vicevært.

Få en sms

Tilmeld dig vores sms-service og bliv mindet om, når du skal huske at tilmelde dig afhentning af storskrald.

Korrekt placering og sortering

Ved etageboliger og rækkehuse lægges storskrald og grene et centralt sted efter aftale med administrator/udlejer/vicevært.

Affaldet skal sorteres korrekt og stilles på fortovet eller i rabatten inden kl. 6.00 på afhentningsdagen.

Hvorfor er mit affald ikke taget med?

Hvis dit affald ikke bliver hentet, bliver der lagt en seddel ved din bolig, som forklarer, hvorfor affaldet ikke er indsamlet. Det kan for eksempel skyldes, at du ikke har sorteret dit storskrald i forskellige fraktioner eller har lagt tingene ud i sække, der ikke er gennemsigtige. Du må efterfølgende selv bringe affaldet til genbrugsstationen.

Læs mere om sortering

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00