7 GODE RÅD  - undgå lugtgener og fluer/mider

Hvis du følger disse syv gode råd, minimerer du risikoen for lugtgener og problemer med fluer og maddiker.

  • Dryp madaffaldet godt af
  • Luk posen med en knude 
  • Skift posen hver 2. dag
  • Læg posen forsigtigt i spanden, så der ikke går hul på den
  • Stil din udendørs spand til madaffald i skyggen
  • Hold låget på affaldsspanden lukket
  • Vask din affaldsspand med vand og sæbe efter behov

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis din beholder lugter, eller du har problemer med fluer og/eller maddiker.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00