Gå til indhold

Nye tekniske og almindelige bestemmelser på fjernvarmen, læs mere

Pas på din skraldemand, læs mere

Sådan gør du med affaldet fra haven, læs mere

Hvorfor er der spildevand i havet? Læs mere

Her arbejder vi

Hillerød Forsyning arbejder løbende på at vedligeholde og udbygge vores ledningsnet indenfor vand, fjernvarme og spildevand samt udføre andre projekter, som er til gavn for dig som kunde og borger i Hillerød Kommune.

På denne side kan du finde et driftskort hvor du kan se hvor vi på nuværende tidspunkt graver. Nedenunder driftkortet finder du en oversigt over de projekter vi arbejder med inden for vand, fjernvarme og spildevand.

 

Vand

Anlægsprojekt på Slotsvænget

Udskiftning af vandledninger på Amtmandsvej

Varme

Anlægsprojekt på Slotsvænget

Fjernvarmearbejde Ullerød Nord

Byudvikling i Ullerød Nord

Udskiftning af skorsten på Kornvænget

Spildevand

Anlægsprojekt på Slotsvænget

Renovering af hovedkloak i Gadevang

Rensning af regnvand ved Slotssøen

Separatkloakering i Hillerød

Regnvandsledning på Frejasvej/Industrivænget

Trykledninger på Selvskovvej

Byudvikling i Ullerød Nord

Hillerød Forsyning reducerer mængden af uvedkommende vand i Nødebo

Hillerød Forsyning udskifter en eksisterende fællesledning i skel ved Nygade

Udskiftning af fællesledning på Smedevej

Affald

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00