Gå til indhold

Vi kommer snart og henter dit haveaffald, læs mere

Brug din stemme - forbrugervalg i Hillerød Forsyning, læs mere

Lokale skybrud, læs mere

Separatkloakering - Hvordan håndterer jeg regnvand på min egen grund?

24.09.2021

Brug din stemme i forbrugervalget!

Valget afholdes online fra 24. september til 24. oktober 2021 via vores hjemmeside

Læs mere
22.09.2021

Vi kommer snart og henter dit haveaffald

Skal du gøre haven efterårsklar eller lave flis af dit træaffald, så husk at tilmelde dig i god tid, og senest mandagen i ugen før vi kommer i dit distrikt.

Læs mere
09.09.2021

Advokatundersøgelse udtaler kritik af afskediget direktør

Poul Schmith/Kammeradvokaten har nu afsluttet den advokatundersøgelse, som Hillerød Forsyning satte i værk for at afdække en række ledelsesdispositioner vedr. udgifter til leasing af firmabiler samt brug af firmakreditkort.

Læs mere
09.09.2021

Strømafbrydelse, men Hillerød Forsyning leverer ikke el

Hillerød er ramt af strømafbrydelse.

Læs mere
23.08.2021

Hillerød Forsyning deltager i Hillerød Slotssø Byfest

Hvor kommer dit vand fra? Hvad gavner det at sortere dit affald? Hvordan klimatilpasser vi? Hvordan tænker vi miljø og CO2 ind i vores varmeproduktion? Kom og tal med os om dine forsyningsarter og hør mere om bl.a. separatkloakering og meget andet.

Læs mere

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00