Gå til indhold

Har du været inde og give samtykke på selvbetjening? Læs mere

Husk at beskære, så du kan få tømt dit affald, læs mere

Genåbning - vi starter forsigtigt op med rundvisninger, læs mere

Gratis kompost på genbrugsstationen fra den 20. marts, læs mere

Få overblik over dit affald – nemt og hurtigt, læs mere

Se din regning, læs mere

01.03.2021

Moms på affald

Landsskatteretten traf i efteråret 2020 afgørelser i tre sager vedrørende moms på renovationsydelser til private borgere og grundejerforeninger. Landsskatteretten fastslog, at gebyrer for renovationsydelser ikke er momspligtige og dermed er hidtidig praksis underkendt. Afgørelserne fra Landsskatteretten har dog som udgangspunkt kun betydning for de tre kommuner, der har ført sagerne.

Læs mere
25.02.2021

Borgermøde om ny belægning i Slotsgade d. 10. marts

Hillerød Kommunes borgermøde d. 10. marts vedr. ny belægning i Slotsgade, og Hillerød Forsyning er med - her fortæller vi om 1. etape af separatkloakering i Midtbyen, der påbegyndes til efteråret, hvilket omfatter Slotsgade, Slangerupgade, Møllestedet, Markedspladsen samt Posen.

Læs mere
25.02.2021

Hillerød Forsyning gennemfører termografering

Hillerød Forsyning gennemfører fotografering fra drone med termisk kamera.

Læs mere
24.02.2021

Vær med til at forskønne vort nærmiljø

Dåser, cigaretskod, papir og plastik flyder i naturen, langs vejen og i byernes grønne områder. Det bryder ingen sig om. Derfor inviterer Danmarks Naturfredningsforening (DN) i samarbejde med Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning til landsdækkende affaldsindsamling lørdag den 17. og søndag den 18. april 2021.

Læs mere
19.02.2021

Har du mere plast, end du kan have i din plastbeholder?

Vi er blevet rigtig gode til at sortere plastaffald og derfor er der også mange, der har mere plastaffald end der kan være i beholderen, og benytter vores tilbud om at sætte en gennemsigtig plastsæk ved siden af beholderen, som skraldemændene tager med ved næste tømning af plast.

Læs mere

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00