Gå til indhold

Forbrugervalg i Hillerød Forsyning:

Se kandidaterne og hør om deres mærkesager

Se din nye beholderløsning til affald.
Læs mere her.

Kan jeg få fjernvarme? Send en ansøgning og hør om mulighederne i dit nabolag

Hent gratis kompost på genbrugsstationen.
Læs mere her.

08.02.2012

Strømsvigt på varmecentral i Ullerød

Onsdag morgen den 8. februar 2012 har vi haft strømsvigt på vores varmecentral i Ullerød. Vi arbejder på at få rettet op på fejlen og forventer, at der er varme igen inden middag. Læs mere
27.12.2011

Nye regler for erhvervsaffald på genbrugsstationen

Den 1. januar 2012 træder en ny bekendtgørelse om affald i kraft. Det betyder, at virksomheder fremover skal tilmelde sig og enten købe et årsabonnement eller en éngangsbillet for at kunne aflevere affald på genbrugsstationen. Læs mere
16.12.2011

Årsaflæsning af vand og varme

Hillerød Forsyning har sendt aflæsningskort ud for vand og varme. Har du modtaget et aflæsningskort med posten, skal du aflæse måleren og sende/indberette aflæsningen til Hillerød Forsyning. Læs mere
16.12.2011

Ændring af varmeåret

Varmeforsyningen har af regnskabsmæssige årsager besluttet at flytte varmeåret. Indtil nu har varmeåret ligget i perioden 1. maj – 31. april, men fremover vil det følge kalenderåret, gældende fra 1. januar 2012. Læs mere
07.12.2011

Opdatering af "Min Affaldsplan"

Onsdag den 7. december 2011 mellem kl. 13.00-15.30 skal "Min Affaldsplan" opdateres. Derfor vil det i denne periode ikke være muligt at komme ind på den. Læs mere

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00