Gå til indhold
28.10.2020

Affald behøver ikke at være ”uhyggeligt”

Meget af det affald, som du har fra Halloween, kan genbruges og laves til nye produkter.

Hvis du har udhulet et græskar til Halloween, må du gerne smide det i din beholder til madaffald. Det samme gælder græskarhovedet, når det er færdigt med at skræmme børn i alle aldre. På den måde bliver dit græskarhoved omdannet til biogas og anvendt som grøn energi.

I forhold til sortering af slikpapir, skal plastikemballage puttes i plastbeholderen. Man bør dog være opmærksom på, at meget slikindpakning er laminat, dvs. det ligesom kaffe- og chipsposer er en blanding af flere affaldsfraktioner, som ikke kan skilles ad.

Farvestrålende servietter og pynt, som er sammensat af flere typer affald skal i restaffald.

Husk at aflevere elektroniske genstande og brugte batterier på genbrugsstationen. I parcel- og rækkehuse kan du også lægge batterier i en klar 4-liters plastpose (som skal kunne lukkes med en knude), på låget af affaldsbeholderen. Så tager skraldemanden den med. Du kan kun aflevere mindre batterier sådan, f.eks. AA, AAA og knapceller. Større batterier, som computerbatterier skal afleveres på genbrugsstationen.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00