Gå til indhold
24.09.2019

Eternit skal pakkes ind

Eternitaffald skal fremover afleveres i en lukket plastemballage (f.eks. plastfolie), når det skal afleveres på genbrugsstationen.

Ældre eternit kan indeholde asbest, og derfor skærpes kravene til indpakning af eternitaffaldet.

Det sker for i endnu højere grad at sikre miljøet i vores omgivelser, og for at sikre et godt arbejdsmiljø for både borgere og medarbejdere, der færdes på genbrugsstationerne.

Det har hidtil været muligt at aflevere hele eternitplader uemballeret på genbrugsstationen i Hillerød.

Ved at emballere eternitaffald mindsker vi risikoen for:


• At der spildes på udendørsområdet ved containeren
• At borgere og medarbejdere bliver udsat for asbestfibre under aflæsning
• At der er støvende materiale i containeren

 

Derfor skal eternitaffald fremover afleveres i lukket plastemballage.

Asbest har op til midten af 1980'erne været brugt i isoleringsmateriale, til brandsikring og i tagplader.

Fibercement tagplader produceret efter 1989 er uden asbest, men det er ikke muligt at se forskel på pladerne, når først de ender på genbrugsstationen. Derfor håndteres og behandles alle tagplader som asbestholdige, og skal i eternit-containeren.

Hvad sker der med affaldet?

På grund af risikoen for indhold af asbest, bliver affaldet specialdeponeret på AV Miljø. Affaldet dækkes umiddelbart efter aflæsning med jord for at forhindre spredning af asbestfibre.

Har du yderligere spørgsmål til den praktiske håndtering på genbrugsstationen, så kontakt medarbejderne på genbrugsstationen eller Kundeservice på telefon 48 23 10 00.

 

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00