Gå til indhold
11.03.2021

Frivillig papordning udvides

Hillerød Forsyning har besluttet sig for løbende at udvide den frivillige papordning. I år kan 300 nye kunder føjes til ordningen. Endnu flere kunder indfases i løbet af næste år, og fra efteråret 2022 vil alle parcelhuskunder efter planen blive koblet på ordningen.

Hillerød Forsyning har i de seneste godt tre år kørt en frivillig forsøgsordning med indsamling af papaffald hos oprindeligt 800 private kunder. Ordningen er løbende blevet udvidet, så i alt cirka 5.400 husstande i dag har adgang til en papbeholder. Som et led i den nye, landsdækkende affaldsplan bliver ordningen nu udvidet yderligere.

Optimering af driften betyder, at forsyningen har frigivet kapacitet på en af de biler, der henter pap og papir. Derfor kan man nu kan tilbyde yderligere 300 kunder at blive koblet på den frivillige papordning.

I løbet af 2022 kommer der yderligere ny kapacitet til, og dermed vil de resterende kunder løbende kunne indfases i ordningen. Planen er, at alle parcelhuskunder i Hillerød er koblet på papordningen senest næste efterår.

Læs mere om papordningen her: https://hillerodforsyning.dk/affald/privat/mit-affald/frivillig-papordning/.

Kontakt forsyningen på affald@hfors.dk for at høre mere om din mulighed for at blive koblet på papordningen. Hvis adgangsforholdene gør det muligt at tømme fra skel, kan man søge om at få en beholder på grunden. Ellers vil forsyningen undersøge, om der kan opstilles en papbeholder i lokalområdet.

Der kan være adresser, som ikke kan få en papbeholder på matriklen på nuværende tidspunkt af adgangsmæssige årsager. Næste forår vil forsyningen indsætte en mindre skraldebil til afhentning af pap på adresser med begrænsede adgangsforhold (grusveje, markveje og generelt smalle veje).

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00