28.03.2011

Gratis kompost

I perioden onsdag den 30. marts til søndag den 8. maj kan borgere i Hillerød Kommune hente gratis kompost på Genbrugsstationen.

Du skal blot medbringe en trailer, nogle sække og en skovl, så kan du tage al den kompost, du har brug for.

Hvor henter jeg kompost?

Komposten kan hentes på Genbrugsstationen, Rønnevangsallé 5, Hillerød.

Se åbningstiderne.

Kompost er genbrug

Komposten er lavet af det haveaffald, der kommer ind på Genbrugsstationerne og via indsamlinger af haveaffald i kommunerne.

Ved at omsætte haveaffaldet til kompost genbruger vi ressourcerne og recirkulerer næringsstoffer til naturen. På den måde er vi med til at sikre en fornuftig udnyttelse af sparsomme råvarer, for eksempel fosfor, som er en af de ressourcer, der vil være mangel på i fremtiden.

Komposten overholder alle lovpligtige grænseværdier og er behandlet, så den er fri for snegleæg og ukrudtsfrø.

Se varedeklaration.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00