10.04.2019

Hillerød Forsyning gennemfører termografering for at reducere varmetab

Hillerød Forsyning gennemfører fotografering fra drone med termisk kamera.

Hillerød Forsyning (Varme) gennemfører i løbet af marts og april måned 2019 overflyvning med drone, der med termisk kamera kan se, hvor fjernvarmeledningerne i Hillerød har dårlig isolering, der medfører unødvendige tab.

Flyvningen vil ske i nattetimerne og udføres af et eksternt firma, der har indhentet alle nødvendige tilladelser til overflyvninger med termisk kamera.

De nøjagtige tider kan desværre ikke oplyses, da vejret er afgørende for hvornår, der kan termograferes med bedst muligt resultat.

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00