Gå til indhold
31.03.2011

Hillerød Forsyning overtager Hillerød Kraftvarmeværk

Hillerød Forsyning har i dag den 31. marts 2011 underskrevet en endelig overdragelsesaftale med Vattenfall. Aftalen gælder fra den 31. marts 2011.

Hillerød Forsyning underskrev den 21. december 2010 en aftale om køb af Hillerød Kraftvarmeværk og den nordlige transmissionsledning ved Overdrevsvejen i Hillerød. Hillerød Kraftvarmeværk producerer el og varme og forsyner kunder i Nordsjælland (Hillerød, Farum og Værløse). Værket er naturgasfyret og har en kapacitet på 75 MW el og 84 MJ/s fjernvarme. Det svarer til det årlige elforbrug i 75.000 husstande og dækker ca. 95 % af varmebehovet i området.

Hvad betyder det for kunderne?

"Handelen betyder, at Hillerød Forsyning fortsat kan sikre en billig varme til kunderne samtidig med en høj forsyningssikkerhed," siger administrerende direktør Alaa Barky og bestyrelsesformand Finn Hansen.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00