Gå til indhold
16.09.2020

Hillerød Forsyning udvider med ny parkeringsplads til vores renovationsbiler

Hillerød Forsyning har hidtil manglet et sted, hvor vores renovationsbiler kunne parkere, når de var færdige med deres ruter. De har midlertidig holdt på det gamle Kraftvarmeværk på Hestehavevej.

Hillerød Forsyning er nu startet på opførslen af en ny parkeringsplads på Solrødgård.

Hvert år har vi på Solrødgård besøg af rigtig mange børn, som får undervisning i, hvordan vi arbejder og hvordan de fremover skal sortere affaldet.

Udover selve parkeringspladsen til vores renovationsbiler, bliver der opført en ”bygning”, som skal bruges til at undervise børn i kommunen i, hvordan affaldet skal sorteres korrekt.

Desuden oprettes der et område på pladsen, hvor vi kan sortere den storskrald, vi afhenter i Hillerød Kommune i flere fraktioner, og derved være med til at bidrage til en højere genvindingsprocent.

Udbuddet har været sendt ud som begrænset licitation, hvor fire forskellige entreprenører er blevet inviteret til at give tilbud. Arkil A/S har herefter vundet opgaven på den billigste pris.

Arbejdet blev påbegyndt i uge 37 og forventes afsluttet i uge 49 (hvis vejret er med os).

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00