17.10.2011

Hillerød Kraftvarmeværk fylder 20 år

Den 17. oktober 1991 blev Hillerød Kraftvarmeværk indviet. Derfor kan vi i dag fejre, at værket har leveret varme til Hillerød i 20 år. Fra 1995 har borgerne i Farum og Værløse også fået glæde af varmen fra værket.

De første år var produktionen på Hillerød Kraftvarmeværk ikke helt stabil, men siden da har anlægget kørt meget stabilt. Snart runder anlægget 100.000 driftstimer.

Hillerød Kraftvarmeværk har bidraget til at reducere luftforureningen i Hillerød og har medført betydelige CO2-besparelser, da anlægget sammen med varme producerer el med høj effektivitet. Den producerede el erstatter el-produktion på langt mindre effektive el-produktionsanlæg, som er baseret på kul og olie.

Nye evner til Kraftvarmeværket

Selv om anlægget efterhånden er blevet en ældre dame, har det fået nye evner, idet vi netop er begyndt at levere reguleringsydelser, så vi – i al beskedenhed – bidrager til at holde det nordiske el-system i balance.

Det er planen, at anlægget skal køre endnu en årrække, inden det erstattes af varmeproduktion uden brug af fossile brændsler.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00