Gå til indhold
07.10.2020

Hillerød Spildevand er med i et nyt projekt om BioFlok

Hillerød Spildevand er gået ind i styregruppen for et udviklingsarbejde, der har til formål at udvikle en mere miljøvenlig flokkulant.

Det nye projekt BioFlok (Bionedbrydelige Flokkulanter) gennemføres i Miljøstyrelsens Miljøteknologisk Udviklings- Demonstrationsprogram (MUDP).

I projektet deltager:

  • Aquarden Technologies ApS
  • Teknologisk Institut
  • Hjortkær Maskinstation A/S
  • DIN Forsyning
  • Hillerød Forsyning
  • KMC
  • Daka Denmark A/S

Projektets hovedformål er at udvikle bionedbrydelige flokkulanter med god flokkuleringseffekt.

Hvad er flokkulanter?

Flokkulering inden for kemiområdet er en proces, hvor kolloider (fx små bakterie flokke) kommer ud af suspension i form af flokkus eller flager, enten spontant eller på grund af tilsætningen af et klaringsmiddel. Altså er flokkulanten et stof, som man tilsætter før bundfældningstanken for at binde små partikler sammen til større flokke, der kan bundfælde og dermed blive skilt ud fra vandet.

Flokkulanter bruges til at assistere behandlingen af spildevandsslam ved at sørge for gode bundfældningsegenskaber af spildevandsslammet.

I dag afvandes slamfraktionen ved brug af polyakrylamid, der får de mikroskopiske slampartikler i vandet til at klumpe sammen, hvorefter de i renseanlægget kan udskilles fra vandet.

Når slammet er afvandet, ender størstedelen – og dermed også polyakrylamidet – på marken og sidenhen i naturen, hvor det enten ophobes eller nedbrydes til mindre komponenter.

Arbejdet med at udvikle en bionedbrydelig flokkulant foregår i et samarbejde mellem Aquarden Technologies, Teknologisk Institut, Hjortkær Maskinfabrik, DIN Forsyning, Hillerød Forsyning, KMC og Daka Denmark.

Projektet BioFlok skal kortlægge, hvordan en god flokkulant ser ud. Hvilke fysiske og kemiske egenskaber skaber en god flokkulerende effekt?

Baseret på denne viden skal der udvikles nye bionedbrydelige flokkulanter; om muligt gerne ud fra en biobaseret ressource som f.eks. kartoffelmel fra KMC eller et restprodukt fra Daka Denmark.

De nye flokkulanter skal være bionedbrydelige, og hverken flokkulanter eller nedbrydningsprodukter må være skadelige for miljø eller sundhed.

Der arbejdes med flokkulanter både til spildevandsbehandling og i fødevareindustrien. En bionedbrydelig flokkulant vil være attraktiv for fødevarevirksomheder, der ønsker at udvinde højværdi-produkter – f.eks. protein – fra spildstrømme.

Vigtigste miljøgevinster
Undgå spredning af plasten polyakrylamid (CMR-stof) til miljøet.

Understøttede FN-verdensmål

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00