Gå til indhold
10.10.2019

Hillerød Vand A/S udbyder gravearbejder

Hillerød Vand A/S anmoder hermed om tilbud på gravearbejder i forbindelse med vedligehold og mindre nyanlæg af vandledninger mm for vandforsyningen.

  • Ansøgningsfrist er 1. november 2019
  • Der indbydes maks. 4 tilbudsgivere efter prækvalifikation
  • Der indgås en rammeaftale på 2 år med mulighed for forlængelse
  • Der indgås aftale med én bydende
  • Opgaven tildeles efter kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud

Øvrige forhold fremgår af udbudsmaterialet her

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00