Gå til indhold
15.07.2020

Hillerøds borgere sorterer plast i lange baner

I efteråret 2019 fik vi nye affaldsbeholdere i Hillerød, og vi begyndte at sortere vores affald i endnu flere fraktioner - bl.a. plast.

De første 8 måneder med den nye affaldssorteringsordning viser, at vi indsamler væsentlig mere plast end forudset. Det er naturligvis positivt, men er også en udfordring for nogle husstande.

Hvad gør du, når dit plastaffald ikke kan være i beholderen?

For nogle husstande er mængden af plast en udfordring, da der sorteres mere plast, end der er plads til i plastbeholderen. For husstande med pladsmangel er en midlertidige løsning, at du sætter én klar plastsæk med sorteret plast ved siden af plastbeholderen, så tager skraldemanden den med ved næste tømning.

Har du mere end én sæk med ekstra plast, skal du sætte både beholder og plastsække ud til skel på tømmedagen.

Alternativt kan du til en hver tid aflevere den ekstra plast på genbrugsstationen. 

Plan for den fremtidige affaldsindsamling

Otte måneder med den nye ordning har givet os værdifulde erfaringer, som vi skal bruge til at udarbejde en plan for den fremtidige affaldsindsamling i Hillerød Kommune. Der er tale om en samlet løsning på beholderstruktur, affaldsbiler og hyppigheden af tømninger, som også skal kunne håndtere de ændringer, som regeringens nye affaldsplan medfører.

Læs mere om, hvor langt vi er med affaldssortering i Danmark her.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00