Gå til indhold
16.10.2019

Derfor skal du stadig sortere plastik

Af Mikkel Brandrup, direktør i Dansk Affaldsforening

Billederne af dumpet, dansk plastikaffald i Malaysia og Indonesien har atter sat fokus på klodens enorme problemer med plastik.

I kommunerne og affaldsselskaberne kan vi godt forstå, hvorfor man som almindeligt, affaldssorterende menneske spørger sig selv, om det giver mening stadig at sortere plastik. Svaret er ja – og det er der tre gode grunde til:


1. Meget af plastikaffaldet kan godt bruges igen. Men selv ikke eksperter kan altid vurdere ved første øjekast, om et stykke plastik kan genanvendes eller ej. Derfor er det bedst at sortere det hele.


2. Når vi får alt det sorterede plastikaffald, bliver vi klogere på, hvad der skal ændres på både i design af plastikken og samt i affaldshåndteringen, så mere kan genanvendes.


3. Teknologien og særligt plastikemballagerne udvikler sig, så hvad der ikke kan genanvendes nu, kan måske om et halvt år – uden at man som almindelig forbruger lægger mærke til det.


Skal vi så indtil da bare lade som ingenting over, at vores plastikemballage håndteres og brændes under forfærdelige forhold for mennesker og miljø? Bestemt ikke.
Her skal vi skelne, for det er særligt plastikemballage, der ofte er svær at genanvende, ofte ned til 30-50 procent. Omvendt kan store plastikprodukter – havemøbler, tagrender og legetøj – man typisk afleverer på genbrugspladsen, nemmere genanvendes, helt op mod 90 procent.


Politikerne skal fokusere på at ensrette plastikemballagerne, så de kun består af tre eller færre typer, som ikke må blandes i samme emballage eller svejses sammen med metal, pap eller andre materialer. Det vil lette genanvendelsen. Samtidig skal vi kræve, at en stigende andel af plastikken er genanvendt fremfor ny. Et produkts klima- og miljøbelastning bestemmes nemlig i stort omfang allerede i designfasen.


I kommuner og kommunale affaldsselskaber skal vi dernæst sikre, at det sorterede plastikaffald rent faktisk bruges igen – og at det sker under rimelige arbejds- og miljøforhold. Vi skal kigge den private affaldsindustri mere efter i kortene. Kommunerne udbyder nemlig alt det sorterede plastikaffald og betaler for, at mange forskellige virksomheder – både danske og europæiske – eftersorterer, vasker og oparbejder det, så det kan genanvendes. Det er en lang rejse med mange destinationer, plastikaffaldet er på – og det er svært at følge med til endemålet.


Imidlertid er mange kommuner begyndt at stille strenge krav i udbuddene af plastikaffaldet, så det f.eks. kræves, at plastikken genanvendes og slutbehandles indenfor EU’s grænser – ligesom nogle forfølger det i flere led for at sikre borgerne de miljøgevinster, de har krav på, når de sorterer deres plastikaffald. Det kræver dog fortsat en tillid til, at den private affaldsindustri overholder kravene. Her må EU også træde i karakter, så vores fælles ramme håndterer vores fælles miljøproblemer.


Den omstilling, som Danmark og resten af EU er i gang med, er en stor og vanskelig opgave, som vil kræve omfattende samarbejde mellem de forskellige aktører - fra producenter, kommuner og affaldsselskaber til myndigheder og borgere. Vi er i gang, og giver den cirkulær økonomi fuldt skrald, men vejen er fortsat lang og svært fremkommelig.

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00