Gå til indhold
03.05.2021

Husk at beskære, så du kan få tømt dit affald

Træer, hække og buske gror, og kan gøre det vanskeligt for skraldebilerne at komme frem til din affaldsbeholder.

Det er vigtigt, at skraldebilerne kan komme frem.

Som grundejer har du derfor pligt til at beskære træer, buske og hække, så din beplantning holdes helt inde på din egen grund, året rundt.

Gør det til en regel mindst én gang årligt at beskære beplantningen i skellinjen mod vejen.

Når beplantningen hænger for langt ud over vejen, kan skraldebilen have svært ved at komme forbi.

Manglende beskæring kan derfor være årsag til, at du selv eller øvrige ejendomme på vejen ikke kan få afhentet affald.

Den typiske sommerhusvej er anlagt som grusvej med rabat i begge sider.

Rabatten er en del af vejarealet og bør være fri for beplantning, således at der er vigeplads for både gående og kørende trafik.

Retningslinjer for beskæring

• Over fortov og rabat skal højden være mindst 2,80 meter.

• Over kørebaner og kombineret fortov/cykelsti skal højden være mindst 4,00meter.

• Afstanden fra affaldsbeholder til huse, træer og lignende samt andre beholdere skal være tilstrækkelig stor til, at det er muligt at tømme den/dem – minimum 35 cm. på hver side.

Du kan med fordel tilmelde dig SMS-service for driftsinformationer her.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00