Gå til indhold
04.06.2019

Husk at beskære, så du kan få tømt dit affald

Det er vigtigt, at renovations- og brandbiler kan komme frem. Du har derfor som grundejer pligt til at beskære træer, buske og hække helt ind til skellet til din ejendom, så det ikke er til gene for trafikken.

Retningslinjer for beskæring

Det er vigtigt, at renovations- og brandbiler kan komme frem. Du har derfor som grundejer pligt til at beskære træer, buske og hække helt ind til skellet til din ejendom, så det ikke er til gene for trafikken.

Den typiske sommerhusvej er anlagt som grusvej med rabat i begge sider. Rabatten er en del af vejarealet og bør være fri for beplantning, således at der er vigeplads for både gående og kørende trafik.

Gør det til en regel mindst én gang årligt at beskære beplantningen i skellinjen mod vejen.

Manglende beskæring kan være årsag til, at du selv eller øvrige ejendomme på vejen ikke får afhentet deres renovation (eller får slukket branden).

Retningslinjer

  • Over fortov og rabat skal højden være mindst 2,80 meter
  • Over kørebaner og kombineret fortov/cykelsti skal højden være mindst 4,00 meter
  • Brandhaner skal holdes frie ved beskæring, så de er synlige og let at se fra vejen. Vær opmærksom på at der skal være mindst 50 cm hele vejen rundt om brandhanen
  • Afstanden fra affaldsbeholder til huse, træer og lignende samt andre beholdere skal være tilstrækkelig stor til, at det er muligt at tømme den/dem – minimum 35 cm. på hver side.

Hvis du som grundejer ikke beskærer din beplantning, kan Hillerød Kommune udføre beskæringen på din regning. Bestemmelserne er fastlagt i Bekendtgørelse af lov om offentlige veje nr. 893 af 19. september 2009, § 103, stk. 2.

Læs gældende regler for brand- og redningsarealer

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00