Gå til indhold
26.08.2020

Hvad er op og ned om Hillerøds nye renseanlæg?

En artikel i Frederiksborg Amts Avis i denne uge beskriver den ekstra udledning, der har været fra det nye renseanlæg HCR Syd i Hillerød. Vi har samlet lidt fakta om sagen for dem, der gerne vil vide lidt mere.

I dag lever det nye renseanlæg fuldt ud op til udledningskravene fra Miljøstyrelsen. Siden april har renseanlægget faktisk renset vandet bedre, end de krav som står i den nuværende udledningstilladelse.

Da anlægget stod færdigt i 2018, havde det desværre projekteringsfejl fra entreprenørens side. Det vil blandt andet sige, at rørene til slammet i anlægget var underdimensionerede og pumperne var overdimensionerede. Derfor udledte anlægget i en periode mere fosfor og kvælstof end tilladt.

Når et anlæg har projekteringsfejl, som HCR Syd har haft, så kan vi desværre ikke stoppe spildevandet og opmagasinere det, til fejlene er bragt i orden. Fejlene blev rettet i vinteren 2019/2020.

Herefter blev der i april 2020 gennemført en procesteknisk indkøring af renseanlægget. Den procestekniske indkøring er vigtig, for den er med til at sikre, at renseanlægget kan opnå de påkrævede renseresultater.

Siden april 2020 har renseanlægget renset bedre end de krav, som er gældende i udledningstilladelsen. Med det nye renseanlæg på HCR Syd vil miljøet blive skånet for mere end 26 tons kvælstof og mere end 500 kg fosfor sammenlignet med det gamle renseanlæg hvert år.

Herunder kan du se en graf over udledningen fra renseanlæggene til Pøleå i perioden 2016-2020. Det nye renseanlæg HCR Syd blev sat i drift i 2018, og reduktionen af kvælstof er nu væsentligt forbedret.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00