Gå til indhold
03.07.2019

Ingen fund af Chlorothalonil i vores drikkevand

Chlorothalonil, et pesticid der var godkendt i Danmark i perioden 1982 til 2000, er ikke fundet i vores drikkevand her i Hillerød.

Svampemiddel
Chlorothalonil har været brugt til bekæmpelse af svamp i blandt andet hvede, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs, jordbær og agurker på friland – samt prydplanter på friland og i væksthus.

Pesticid-nedbrydningsprodukt
Når vi kontrollerer vores drikkevand, er det nedbrydningsproduktet, vi ser efter.

Nedbrydningsproduktet for Chlorothalonil er: Chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Nedbrydningsproduktet Chlorothalonil-amidsulfonsyre har ikke tidligere været på listen over stoffer, der blev kontrolleret for på landets vandværker.

Nyere forskning har dog rejst en bekymring om, at stoffet kan være kræftfremkaldende og skadeligt for vores arveanlæg.

Derfor har Miljøstyrelsen bedt alle landes kommuner om at tjekke drikkevandet for stoffet.

Meget lave grænseværdier
Vandprøver fra alle vores vandværker (St. Lyngby, Stenholt og Frederiksgade) er blevet testet.

Miljøstyrelsen har fastsat et kvalitetskrav for chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevand på 0,01 µg/l.

Analyseresultaterne viser, at selv ved disse meget lave grænseværdier er der ikke fundet chlorothalonil-amidsulfonsyre i nogen af vores prøver.

Vi er glade for at kunne fortælle, at stoffet ikke findes i vores drikkevand.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00